Høsten 2004 var det SV det meste handlet om i norsk politikk. Partiet hadde hatt en eventyrlig vekst under Kristin Halvorsens ledelse, og ble målt til over 20 prosent oppslutning i perioder. SV gikk inn i valgåret 2005 som en maktfaktor i det rødgrønne samarbeidet.