Helseminister Bent Høie (H) er for tiden i en fase der ord ser viktigere ut enn handling. Ord som skal få Norges befolkning til å slutte å omgås, og samtidig holde på vettet. Til tider er Høies pandemiprosa så klam at deler av befolkningen finner et samhold basert på kollektive brekningsfornemmelser av all omsorgsglasuren på Høies verbale cupcakes.