Politikerne har gjennom sin distriktspolitikk skapt næringsutvikling ute i distriktene. Dette har kunnet skje takket være gode vilkår for etablering, men også en stor takk til luftfarten. Norge er et kupert og langstrakt land med en enorm kystlinje og et kostbart veinett. Derfor er flyselskapene en svært viktig transportør av mennesker og frakt for å kunne opprettholde god og lønnsom drift av de ulike små og store bedriftene som finnes over hele landet.

For å kunne drive et flyselskap i Norge med et tøff konkurranse, må vi i Norwegian fokusere på kostnader. Avgiftsnivået i Norge har vært høyt i lang tid og flyselskapene har tidligere vært en god melkeku for staten, ref. den passasjeravgiften som ble lagt på noen få strekninger i Norge fordi det gikk tog der.

Dette var kun en fiskal avgift som gikk rett i statskassen og var ikke til noen glede for verken passasjerer eller flyselskap. Den er nå heldigvis fjernet.

Avinor gjennomfører et besparelsesprogram som har ført til noen nedjusteringer av avgiftsnivået, men foreløpig er de så små at de ikke får noe stort utslag for oss som flyselskap og ei heller for flypassasjeren i form av enda lavere flybilletter.

Politikerne har vært veldig på hugget når det gjelder å legge avgifter av ulikt slag på flyselskapene, for eksempel sikkerhetsavgiften som kom i fjor.

Grunnen til dette var økte sikkerhetstiltak på flyplassene som ble pålagt alle land. Vi er selvfølgelig opptatt av sikkerhet og at alt er ivaretatt på beste måte, men dette pålegget var og er også et nasjonalt anliggende og dermed burde kanskje staten tatt et større ansvar ved å sette av midler til å gjøre disse tiltakene for å sikre flyplassene, passasjerene og selskapene i henhold til de nye standardene.

Vi håper at politikerne vil satse på luftfart ved å bidra til enda bedre vilkår, og da spesielt hva gjelder kostnader.

Vi mener at vi bidrar til både et bedre sosialt liv ved at du nå kan besøke venner og familie oftere og at norsk næringsliv har fått betydelig mindre reisekostnader gjennom vårt lavpriskonsept.

For at Norwegian skal kunne være en god bidragsyter i norsk næringsliv ved at mennesker og frakt kommer fram, håper vi at politikerne fortsatt vil satse på distriktene og at de forstår betydningen av den transporten flyselskapene gjør inn og ut av distriktene. Derfor - gi oss et avgiftsregime som er fornuftig og som tenker helhet.

Så kjære politikere vi håper dere bruker de neste fire årene til å gi et positivt bidrag i det videre arbeidet med å gjøre det fortsatt billig å fly for den enkelte og for bedrifter – ikke riv ned det som er skapt.

Bjørn Kjos, adm. direktør Norwegian(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.