Fredag kom sjokkmeldingen: Det britiske folk vil forlate EU.

– For norske studenter blir det nok ingen store umiddelbare konsekvenser, heller ikke med tanke på skolepenger, siden norske studenter allerede betaler utenfor-EU-pris, sier Jacob Aure, president i Ansa, organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Storbritannia er det desidert mest populære landet blant norske utenlandsstudenter. Men de rundt 5300 norske studentene som tar en hel grad i landet får som regel svi for manglende EU-medlemskap.

Britiske universiteter krever ofte dobbelt så høy avgift av studenter fra et land utenfor EU som for de med «home status» – studenter fra Storbritannia eller et annet EU-land.

Prisen for skolepenger i landet ligger typisk mellom 100.000 – 300.000 kroner per år. Svak krone har dessuten gjort studiene ekstra dyre for norske studenter de siste årene.

Les også: Valutasjokk for norske studenter

Mindre konkurranse om toppskolene

For nordmenn som drømmer om en studieplass på velrennomerte eliteskoler som Oxford, Cambridge eller LSE kan brexit være beleilig.

EU-studenter vil måtte betale betydelig høyere studieavgifter i et Storbritannia utenfor EU, noe som vil dempe søkerlysten for europeiske studenter, spår Ansa-lederen.

Jakob Aure, leder i Ansa,  mener det nå er stor usikkerhet knyttet til fremtiden til norske medisinstudenter i Polen.
Jakob Aure, leder i Ansa, mener det nå er stor usikkerhet knyttet til fremtiden til norske medisinstudenter i Polen. (Foto: Ansa)
– Ansas søsterorganisasjoner SISA i Sverige og DSA i Danmark var bekymret i forkant. DSA frykter nå en dobling av skolepengene for dansker i Storbritannia. Danskene og andre EU-studenter kan ende opp med å betale de samme satsene som norske studenter, sier Aure.

Dette kan igjen åpne for mindre konkurranse om skoleplassene.

– Det kan føre til at det blir lettere for norske studenter å slippe inn på eliteskolene. Norske studenter er allerede attraktive i dag fordi de er flinke i engelsk og betaler skyhøye skolepenger, sier Aure.

Les også: Smutthullet som gjør utenlandsstudiene billigere

En grad på lavere nivå ved Universitetet i Oxford koster for eksempel 9000 pund i året for studenter fra EU-land i dag. Nordmenn og andre utenfor EU må derimot betale 15-22.000 pund i skolepenger.

Universitetet opplyser på sine hjemmesider at resultatet av EU-avstemningen ikke vil påvirke de skolepengesatsen for studieåret 2016-2017 som allerede er bestemt.

UK Council of International Student Affairs skriver på sine nettsider fredag at brexit ikke vil få noen umiddelbare følger for utenlandsstudenter i Storbritannia. Rådet skriver at de ennå ikke vet hva konsekvensene vil bli i fremtide og at dette vil avhenge av hvilke avtaler Storbritannia og EU eventuelt kommer til enighet om.

Les også: De sikre mastergradene dn+ (+)

Spent på visum-endringer

Norske studenter har i dag mulighet til å arbeide i Storbritannia etter studiene, men også dette vil kunne rammes av EU-utmeldelsen.

Aure mistenker at det kan bli mer problematisk å få visum for norske studenter som vil til Storbritannia.

 – I dag må ikke norske studenter søke om visum for å studere i Storbritannia, slik de må for eksempel i USA. Hvor utfordrende visum-kravene blir, vil avhenge helt av de påfølgende forhandlingene i etterkant av EU-utmeldelsen, sier han.

Les også: I disse landene studerer du billigst dn+

Les også:Pundet stuper: - Det er brutalt.

Les også: De sikre mastergradene dn+ (+)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Følg markedet på DN Investor