Han blir omfavnet FNs nye spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen, i trappen i konferansesenteret i Davos. Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg er tilbake blant sine egne på World Economic Forum, et møtested han har frekventert siden han var finansminister på 90-tallet.

Nå er han innom mindre enn 24 timer her, for han må videre til høynivåsamtaler med russerne om mellomdistanseraketter, som han mener russerne nå plasserer ut i strid med gamle nedrustningsavtaler.

Handler om sikkerhet

I Davos er det mer snakk om handelskrig enn atomkrig. Stoltenberg mener sier til DN at handelskonflikter også berører sikkerheten.

- Det henger sammen, for det handler om hva slags tillit, hva slags samarbeid det er mellom land. Jeg tror grunnleggende sett at land som har sterkt økonomisk samkvem har mindre sannsynlighet for å gå til krig mot hverandre. Det er blitt sagt at grenser som krysses av handelsmenn, sjeldnere krysses av soldater, sier Stoltenberg.

Samtidig understreker han at Nato ikke er direkte involvert i de drøftinger som nå pågår om handelsspørsmål og tollsatser. USA har blant annet innført straffetoll på stål og aluminium, i første rekke myntet på Kina, men som også rammer Europa.

- Jeg ønsker intenst at man klarer å løse handelsuenighetene, løse klimauenighetene, sier Stoltenberg.

Ringvirkninger

Når Nato-partnerne på hver sin side av Atlanteren ikke klarer å bli enig om dette, er han opptatt av at uenigheten ikke skal ringvirkninger innen det forsvarspolitiske samarbeidet.

- Jeg er opptatt av at når vi nå ser uenighet om handel, som er alvorlig, og om klima, som er alvorlig, så er jeg opptatt av å minimere de virkningene det har på det sikkerhetspolitiske samarbeidet. Så langt har vi lykkes ganske godt med det.

- Mens vi ser stor uenighet mellom USA og Europa om handel, klima og tollsatser, så ser vi at når det gjelder sikkerhetspolitikk, gjør vi faktisk mer sammen. Vi samarbeider mer nå enn for få år siden. Mange tror at USA er i ferd med å trekke seg ut av Europa. Det motsatte er tilfelle, amerikanerne øker sitt militære nærvær i Europa, sier Stoltenberg.

Han viser til at amerikanerne trakk ut sin siste panservogn fra Europa i 2013, men nå er tilbake med en pansret brigade. Han viser til økt beredskap, og flere store felles militærøvelser, som Trident Junction, den største øvelsen på mange år. I øst har Nato-alliansen nå også kampklare styrker.

Riktignok har USA-president Donald Trump til tider sådd tvil om sin begeistring for Nato, men han har lykkes i å få andre Nato-land til å øke sine forsvarsbudsjetter nærmere målet om to prosent av bruttonasjonalbudsjettene, et gammel amerikansk krav.

- Paradokset er at vi lever i en tid hvor vi ser det er uenighet på tvers av Atlanterhavet om viktige spørsmål, men samtidig greier vi innenfor Nato å gjøre mer sammen, sier Stoltenberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: Hva får man ut av å gå på cocktail-selskap med Facebook? I alle fall én innrømmelse
01:51
Publisert: