Etter et tiår med en halsbrekkende økonomisk vekst var det bråstopp ved inngangen til juli 1997. Mens Hong Kong markerte tilbakeføringen til Kina natt til 1. juli var det panikk i de thailandske regjeringskontorene.

Ekspertene trodde det var en isolert hendelse – i et land som få kunne plassere på kartet. Det spredte seg til Malaysia, Indonesia og Sør-Korea med full styrke. Asia-krisen sendte millioner fra den nye middelklassen tilbake til fattigdom.

– Det verste var at jeg ikke visste hva som ville skje. En kunne ikke søke på en jobb da ingen ville ansette, ikke selge noe da ingen ville kjøpe og ikke søke om lån da bankene ikke hadde penger å låne ut, sier thailenderen Supop Pavanan til Bangkok Post.

Skjulte valutalån

Sentralbanken hadde i all hemmelighet brukt opp valutareservene for å forsvare landets valuta de siste ukene. Den ble tvunget til gå vekk fra fastkurspolitikken, hvor en thailandsk baht var direkte knyttet opp mot en amerikansk dollar.

I løpet av kort tid falt valutaen fra 25 baht mot en dollar til 56, før den stabiliserte seg på rundt 40.

Da Thanong Bidaya ble satt inn som finansminister i juni 1997 oppdaget han raskt at situasjonen for den thailandske økonomien var langt mer alvorlig enn noen politiker ville innrømme. Lokale selskaper hadde tatt opp 105 milliarder dollar i valutalån.

Valutareservene var på 25 milliarder dollar og landet manglet kredittavtaler med andre land eller bistandsorganisasjoner. En liberalisering av finanssektoren hadde ført til at et titall banker og finansinstitusjoner var etablert – uten tilstrekkelig egenkapital.

Finansministeren beordret 16 banker å stenge dørene og satte fri den thailandske bahten. Dette gjorde at selskaper med valutalån ikke var i stand til å betjene utenlandsgjelden.

– Hvis jeg kunne ha gått tilbake i tid ville jeg ha gjort det samme i dag. Det fantes ingen andre alternativer, sier Thanong Bidaya til Bangkok Post.

– Tilbake til steinalderen

Krisen spredte seg til Malaysia, hvor statsministeren la skylden på internasjonale spekulanter. I Indonesia ble diktatoren Suharto kastet i løpet av de neste månedene.

I Sør-Korea kollapset økonomien og noen av de største selskapene, blant annet Daeweoo som hadde en hemmelig gjeld på 65 milliarder dollar. USA, Japan og Det internasjonale pengefondet (IMF) kom støttende til – med tøffe betingelser.

– Uten valutareserver ble vi i realiteten sendt tilbake til steinalderen da vi ikke kunne handle i de internasjonale markedene, sier Tarrin Nimmanahaeminda, som ble satt inn som finansminister senere samme år som en del av team som skulle få Thailand på rett kjøl, til Bangkok Post.

De thailandske valutareservene var på over 160 milliarder dollar i april – høyere enn Storbritannia, Canada og Danmark. Valutaen har stabilisert seg på rundt 34 dollar og landet har et solid overskudd på driftsbalansen tilsvarende 10 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Boligprisfall i fire år

I de tidligere kriserammede landene i Asia er det fortsatt frykt for at bobler skal vokse opp og forårsake uro. Fra årtusenskiftet skjøt eiendomsprisene kraftig i været i Singapore – i kjølvannet av finanskrisen.

Regjeringen beordret sentralbanken om å sette på bremsene da høye eiendomspriser svekket byens konkurranseevne. Siden det ble innført restriksjoner i 2013 har prisene på fritt omsettelige boliger falt med over 13 prosent.

Salget av boliger, i hovedsak leiligheter, er halvert siden toppåret for fire år siden. Sentralbanken mener tiden fortsatt ikke er moden for å slippe taket helt, til tross for at enkelte restriksjoner ble fjernet i mars.

– Eiendomsmarkedet har stabilisert seg, men tiden er ikke inne for å fjerne nedkjølingsrestriksjonene. De er fortsatt nødvendige. Rentenivået er fortsatt svært lavt. Det er en risiko for at eiendomsprisene vil stige på en måte som ikke er bærekraftig, sa sentralbanksjef Ravi Menon hos Monetary Authority of Singapore på en pressekonferanse før helgen.

I Hong Kong er eiendomsprisene 40 prosent høyere enn rekorden som ble satt i 1997. Myndighetene har svart med å innføre en tinglysningsgebyr på 15 prosent av kjøpesum og kredittinnstramninger.(Vilkår)

Se den irakiske hæren rykke frem mot IS i Vest-Mosul
DNs team filmet dette ved fronten i Mosul 10. juni. Irakiske styrker kjemper seg gjennom gatene under konstant ild fra IS.
02:51
Publisert: