Da Taliban kom til makten i Afghanistan i august i fjor sommer, skulle det endre livene dramatisk for svært mange kvinner og jenter over hele landet.

Talibans løfter om at de skulle være mindre ekstreme enn da de sist hadde makten, og at jenter skulle få gå på skole og at mange kvinner skulle få fortsette i jobbene sine, viste seg tomme: kvinner og jenter opplevde store tilbakeslag i sin situasjon.

– Der det en gang var håp om kvinner i sentrale roller i samfunnet, er det nå sult, nød og vold, understreker FN-organisasjonen UN Women.

Sisteårsstudent Aisha (22) vet ikke om hun får returnere til universitetet i Kabul: Avgjørende øyeblikk for mange unge kvinner
Hvordan blir livet for kvinner og jenter under Talibans styre? 22-årige Aisha Khurram er forhåpningsfull, men på vakt angående kvinners usikre fremtid i Afghanistan.
03:41
Publisert:

Talibans maktovertagelse førte til en stor forverring for kvinner og jenter. Jenter over tolv år er stadig utestengt fra skolene over det meste av landet. Kvinner er bortvist fra sine tidligere jobber. Ikke en eneste kvinne er del av Taliban-regjeringen.

Før maktovertagelsen utgjorde den kvinnelige representasjonen i det afghanske parlamentet 28 prosent. Fersk informasjon fra FN-organisasjonen UNAMA i Afghanistan viser at det har skjedd en eskalering av utenomrettslige drap, forsvinninger av tidligere statsansatte og internering av kvinnerettighetsaktivister og journalister.

– Det var absolutt ikke perfekt før heller, men kvinner hadde oppnådd mye. Og vi må huske at det var en tid da kvinner i Afghanistan til og med stilte i presidentvalget, sier Alison Davidian, som er UN Womens øverste leder i Afghanistan.

Davidian forteller at UN Women – til tross for vanskelighetene – fortsetter å gjøre en innsats for å spre informasjon og opprettholde en tilstedeværelse rundt om i Afghanistan. Gjennom grasrotbevegelser og i sivilsamfunnet kan man stadig få til ting, understreker hun.

Kan styrke kvinners stilling

Den økonomiske krisen i landet er svært dyp og skyldes en kombinasjon av en rekke forhold: grunnleggende strukturelle samfunnsproblemer, pandemi, tørke, hungersnød og de internasjonale sanksjonene innført mot Taliban-regimet. Krisen har ført millioner av mennesker inn i dyp fattigdom.

Samtidig som Davidian understreker at den økonomiske krisen i Afghanistan er svært dramatisk, mener hun den også kan komme til å styrke kvinnenes stilling i samfunnet.

– Det kan lede utviklingen i en annen retning når det gjelder kvinners mulighet til å jobbe. Rett og slett av nødvendighet. Kvinners innsats i arbeidslivet kan ikke unnværes i en slik krisesituasjon.

Taliban har også innført strenge restriksjoner på kvinners mulighet til å reise og bevege seg rundt uten mannlig følge. Men Davidian mener at også disse reglene vil bli vanskelig å opprettholde.

– På sikt blir det uholdbart med et system der mannlige slektninger må følge kvinner som reiser lengre enn den avstanden Taliban tillater – nemlig 72 kilometer. Et slikt system vil kunne bety at mannen må tvinges til å ta fri fra arbeidet for å følge kvinnen, legger hun til.

Mer vold mot kvinner

Men enkelt blir det uansett ikke. Talibans syn på kvinner ser ikke ut til å endres. Og deres tankegods smitter over i de private hjem – og Afghanistan har fra før – spesielt utenfor byene – vært svært konservativt og mannsstyrt.

Mange afghanske menn er blitt arbeidsledige som følge av nedgangstiden. Byggsektoren ble for eksempel hardt rammet under pandemien. Det har ført til at kvinnene har fått en viktigere rolle for å opprettholde familien økonomisk – noe som har ført til stor frustrasjon i et samfunn der mannen ses på som det opplagte overhodet.

– Selv om vi ikke har eksakte tall, vet vi at volden mot kvinner øker, ikke minst fordi menn i økende grad er hjemmeværende, sier Davidian.

Hun forteller at UN Women jobber aktivt med denne problemstillingen, og at de etablerer en såkalt «hotline» som kvinner kan ringe til og få hjelp og støtte.

Sterke kvinner

Men til tross for det vanskelige utgangspunktet kvinner i Afghanistan har, understreker altså Davidian at det er håp om bedring.

– Dette skyldes ikke minst styrken som afghanske kvinner viser. De fortsetter å protestere mot urettferdighetene og gir ikke opp kampen. Den afghanske kvinnekampen er en av de sterkeste bevegelsene i verden, mener hun.

I mars i år kom afghanske kvinneaktivister sammen i New York for å diskutere hvordan man best kan kjempe for kvinners og jenters rettigheter i Afghanistan. Aktivistene understreket at internasjonale mekanismer må tas i bruk for å presse Taliban-regimet.

– Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til aktivt å gå inn og støtte kvinnerettighetsaktivistene, sa Najla Ayoubi, en tidligere dommer fra Afghanistan.

– Afghanske kvinner nekter å gi opp sin rett til å leve frie og likeverdige liv, men de kan ikke gjøre det alene. Det internasjonale samfunnet må aktivt støtte dem og bygge opp kvinnebevegelsen, understrekte administrerende direktør for UN Women Sima Bahous.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.