Undersøkelsen ble offentliggjort i Aftonbladet onsdag. Det er 23 år siden svenskene ga sitt ja til EU-medlemskap i en folkeavstemning. I juni i fjor ville 33 prosent ha en ny avstemning om saken, nå er støtten økt til 41 prosent.

Den økte støtten forklares med at EU er under press fra flere hold og har slitt tungt, blant annet som følge av flyktningkrisen. I flere land er EU-skeptiske høyrepartier på frammarsj.

Spørsmålet om svensk medlemskap i EU er ikke på den politiske dagsordenen i Sverige, så det ligger ikke an til noen ny avstemning med det første, til tross for at flere ønsker det. 58 prosent av de spurte ønsker fortsatt svensk EU-medlemskap.

Undersøkelsen omfatter 1.102 personer og er utført av Inizio på oppdrag av Aftonbladet.(Vilkår)