Globalt har alkoholforbruket økt fra 5,9 liter ren alkohol per voksen i 1990 til 6,5 i 2017, opplyser rapportforfatterne til tidsskriftet The Lancet.

Fortsetter trenden, vil alkoholforbruket øke med 17 prosent det neste tiåret, til 7,6 liter alkohol per voksen. Innen 2030 kan halvparten av verdens voksne være alkoholkonsumenter og en fjerdedel vil drikke mye minst en gang i måneden, ifølge fremskrivningene som dekker 189 land.

– Vi er ikke på vei til å nå målet om å redusere skadelig alkoholforbruk i verden, sier forskerne, som ber om hardere tiltak som forbud mot alkoholreklame.

WHOs mål

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt et mål om å redusere skadelig drikking med 10 prosent innen 2025. Alkohol knyttes til 200 sykdommer og står bak over 3 millioner dødsfall årlig, ifølge WHO. Menn utgjør 75 prosent av de døde. Globalt lider 237 millioner menn og 46 millioner kvinner av alkoholrelaterte sykdommer.

Europa kommer verst ut i statistikken, der 15 prosent av menn og 3,5 prosent av kvinner lider av alkoholrelaterte sykdommer. Nord-Amerika følger etter, der 11,5 prosent av menn og 5 prosent av kvinner lider samme skjebne.

– Før 1990 ble mesteparten av alkoholen forbrukt i høyinntektsnasjoner, men dette mønsteret har endret seg betydelig. Øst-Europa opplever lavere forbruk mens land som Kina, India og Vietnam ser en økning, sier forsker Jacob Manthey ved Instituttet for klinisk psykologi og psykoterapi i Dresden.

India og Kina

Forbruket er fortsatt høyest i Europa og Nord-Amerika, men i Kina har det økt med 70 prosent siden 1990. I 2017 drakk kinesiske menn 11 liter alkohol mens kinesiske kvinner drakk 3 liter. Samme år drakk amerikanske menn og kvinner henholdsvis 15 og 4,5 liter alkohol.

Innen 2030 er det ventet at landene bytter plass på listen. Kinesere er ventet å drikke 10 liter i snitt i året, mot 9,5 liter i USA. I India er forbruket relativt sett lavere, men forbruket der har doblet seg siden 1990. Forskere anslår en ny dobling innen 2030.

Alkoholkonsumet var lavest i Midtøsten og Nord-Afrika, der snittet i 2017 var nede på under 1 liter per voksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.