Under ukens EU-toppmøte, der en rekke utfordringer har skapt et anspent samarbeidsklima den siste tiden, er migrantspørsmålet seilet opp som en av de mest akutte problemene for unionen.

Italia vakte nylig stor oppmerksomhet da de satte ned foten for at en båt med migranter kunne legge til hos dem. Flyktningdebatten har også nådd et kritisk punkt for Tyskland, der forbundskansler Angela Merkel og har havnet i splid med regjeringspartner CSU og innenriksminister Horst Seehofer om håndteringen av migranter. Tyskland har tatt imot over én million migranter siden 2015.

Det er fryktet at uten en enighet om migrantspørsmålet i EU ville Merkels regjeringssamarbeid stå i fare. Denne enigheten ble nådd like før klokken fem fredag morgen, og kan ha bidratt til å holde liv i Merkels politiske liv på hjemmebane.

– Etter en intens diskusjon om det mest utfordrende temaet for EU, så sender det et godt signal at vi har kommet til enighet om en felles uttalelse, sa Merkel til Reuters fredag morgen.

Hun sa samtidig at mye arbeid gjenstår og at det fortsatt er mye splittelse blant statene om migrantspørsmålet.

Ser to faresignaler

I motsetning til det etablerte kvotesystemet, som førte til at store mengder flyktninger ikke ble omfordelt, legger fredagens enighet opp til at EU i fellesskap skal ta hånd om flyktninger som plukkes opp i Middelhavet og settes i land i Europa.

Det skal være frivillig å delta i innsatsen, noe som har skapt usikkerhet om hvordan utfordringene skal løses i praksis.

Nå gjenstår det å se hvordan enigheten også løser Merkels politiske utfordringer.

Anette Homlong Storeide, Tyskland-kjenner og førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, kaller resultatet for en «skjør enighet». Det skyldes blant annet at uttalelsene ikke spesifikt redegjør for hvem som skal hjelpe Italia og andre land som er mest belastet av migrasjonen, foruten at andre frivillige EU-land skal opprette lukkede mottak.

– Nattens avtale kan ta brodden fra konflikten med Seehofer og CSU fordi EUs strategi representerer et svar på de momentene som Seehofer og CSU har etterlyst, sier Storeide.

Samtidig peker hun på to usikkerhetsmomenter: Høstens valg i Bayern, som grenser til Østerrike, Liechtenstein og Tsjekkia, der CSU vil gjøre det de kan for å hente stemmer om migrantspørsmålet. Dessuten kan en hjelpende Merkel-hånd til Italia risikere at hun må belage seg på en omkamp med innenriksministeren.

– Det er vel forventet at Tyskland blir det ene landet som tilbyr seg å etablere mottak for å avlaste Italia. Det er helt åpent hvordan CSU reagerer på dette og om de da eventuell vil motsette seg at Tyskland gjør det. Det vil i så fall sette Merkel i nok en vanskelig situasjon og kan gjøre at konflikten mellom de to partiene og personene fortsetter, sier forskeren.

Steile fronter

Innenriksminister Seehofer skal selv ha inntatt en mer forsonende holdning etter møtestart torsdag kveld. Tidligere CSU-leder Edmund Stoiber har også forsøkt å berolige tyskerne.

– Etter å ha hørt signalene fra Brussel, så er jeg sikker på at vi finner en utvei, sa Stoiber til tysk tv, skriver The Guardian.

Ifølge avisen skal partitopper fra CDU og CSU møtes for å diskutere utfallet av møtevirksomheten i Brussel førstkommende søndag.

Tilbake i Brussel sitter likevel et splittet felt i EU. Italia og Polen, som har vært de største motstanderne av det gamle kvotesystemet, var også blant de mest fornøyde med torsdagens samtaler. Uenigheten har derimot skapt bekymring hos andre.

– Jeg vil påstå at vi har et annet politisk landskap nå, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven da møtene var ferdig, ifølge NTB.

Det som politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim peker på her, er helt nytt i norsk politikk
Partiet Rødt oppsummerte før sommeren på Lompa i Oslo.
02:44
Publisert:

Førsteamanuensis(Vilkår)