I går kunne DN melde at Utenriksdepartementet tidligere denne uken stanset all utbetaling av Norads bistandsmidler med umiddelbar virkning. Årsaken var at departementet ville «få bedre oversikt over» Ukraina-krigen.

Det vekket sterke reaksjoner i hjelpeorganisasjoner og, etter hva DN kjenner til, internt i Norad. Frykten var at Norge ikke skal innfri forpliktelser overfor prosjekter det er lovet penger til, samt at ekstraordinær bistand til Ukraina skal tas fra det eksisterende budsjettet.