– Apple må tilby flere muligheter for å bekjempe barns avhengighet av Apples produkter, skriver investorene Jana Partners LLC og California State Teacher's Retirement System i brevet.

De to investorene har til sammen Apple-aksjer for om lag 2 milliarder dollar.

– Det har vokst frem en konsensus rundt om i verden, inkludert i Silicon Valley, om at potensielle langvarige konsekvenser av nye teknologier må være med i betraktning allerede fra starten av, skriver de videre i brevet.

– Intet selskap kan fraskrive seg det ansvaret.

De to storinvestorene skriver videre at Apple kan spille en avgjørende rolle ved å signalisere overfor it- og telekomindustrien at å ha spesielt søkelys på helse og utvikling i neste generasjon «både er en god forretning og det rette å gjøre».

Investorene foreslår blant annet at Apple skal sette ned en gruppe med eksperter på barns utvikling og å utvikle mobiler som kan gi foreldre flere muligheter til å sikre sine barns helse.

En amerikansk forskningsrapport som ble publisert i november antyder at omfattende bruk av mobiler og sosiale medier kan ha negativ påvirkning av tenåringers mentale helse og kan føre til alvorlige depresjoner.(Vilkår)

Støre: - Slik adferd ikke forenelig med det å være tillitsvalgt på det nivået i Arbeiderpartiet
Etter at Giske frivillig trakk seg fra nestledervervet, avgjorde sentralstyret i partiet at han også er ferdig som partiets finanspolitiske talsmann.
01:57
Publisert: