Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) er bekymret for at det investeres for lite i ny infrastruktur i de fremvoksende økonomiene i Asia. Det er investert store beløp fra Kina til enkelte land i Sørøst-Asia, men hele regionen henger etter.

Skrikende behov

Frem til 2030 vil det være behov for infrastrukturinvesteringer på 22600 milliarder dollar (189.000 milliarder kroner) – eller over 26000 milliarder dollar (217.000 milliarder kroner) når det tas hensyn til klimaendringer og tilpasningskostnader.

Dette tilsvarer verdien av over 26 norske oljefond, hvor verdien i dag ligger på 7.575 milliarder kroner.

– Etterspørselen etter infrastruktur på tvers av Asia og stillehavsregionen langt overgår dagens tilbud. Asia trenger ny og oppgradert infrastruktur som vil sette en standard for kvalitet, tilrettelegger for økonomisk vekst og er et tilsvar på de presserende globale utfordringene som kommer fra klimaendringer, sier bistandsbankens toppsjef Takehiko Nakao hos ADB i forbindelse med fremleggelsen av rapporten «Meeting Asia’s Infrastructure Need» på tirsdag.

Mangler strøm, vann og kloakk

Utviklingsbanken er den første til å innrømme at det er blitt investert store beløp i infrastruktur, men problemet er at investeringstempoet er for lavt.

Over 400 millioner mennesker har ikke tilgang til strøm, over 300 millioner har ikke rent drikkevann og rundt 1,5 milliarder mangler grunnleggende sanitære forhold.

«Mange økonomier i regionen mangler tilstrekkelige havner, jernbanenettverk og veier som kan knytte dem effektivt opp mot større innenlandske og globale markeder», skriver ADB.

ADB har fått konkurranse fra en Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), som ble etablert av Kina i 2015. Denne skal knytte sammen regionen med moderne infrastruktur. Kina ønsker å bygge en moderne silkevei med utgangspunkt i Kina til Sørøst-Asia, Sentral-Asia, Midtøsten og videre til Europa.

Kostbare klimatiltak

Det er plass til både ADB og AIIB, ifølge ADB-rapporten som bryter ned investeringsbehovene:

  • Fremvoksende land i Asia trenger å investere 26.000 milliarder dollar fra 2016, eller 1700 milliarder dollar årlig, hvis regionen skal opprettholde dagens økonomiske vekst, redusere fattigdom og samtidig svare på klimaendringene.
  • Dette er dobbelt så mye som regionen for tiden investerer, anslår ADB.
  • Av dette beløpet vil 14.700 milliarder dollar være energiprosjekter og 8.400 milliarder til transport. Telekommunikasjon utgjør 2.300 milliarder dollar.
  • Øst-Asia vil stå for 61 prosent av investeringer som vil være nødvendig som følge av klimaendringer.
  • Klimatiltak vil koste 200 milliarder dollar årlig for Asias fremvoksende økonomier.

Dårlig innrapportering og informasjon

Bistandsbanken skriver at det mangel på detaljerte statistikker og informasjon som viser hvor mye de 45 landene i regionen investerer.

«Økte investeringer i infrastruktur er selve nøkkelen. Hvor mye og i hvilke bransjer er mindre opplagt. Det er overraskende vanskelig å vite hvor mye som er investert enn tidligere antatt», skriver ADBs eksperter i rapporten.

Kina står for rundt halvparten av investeringsbehovet på 1700 milliarder dollar, ifølge ADB. Kina har foretatt enorme investeringer i kraftverk, jernbane og moderne veier siden årtusenskiftet. Fra 2000 til 2012 økte den kinesiske kraftproduksjonen med over ti prosent årlig.

Infrastrukturinvesteringene var på 686 milliarder dollar i 2015 – litt lavere enn hva ADB mener behovet er. Mye av dette er gjeldsfinansiert. Folkerike land som India, Bangladesh, Filippinene, Indonesia og Vietnam henger etter.

ADB forventer at de fremvoksende økonomiene i Asia (Japan inngår ikke) vil få en økonomisk vekst på 5,7 prosent i 2017 – det samme som i fjor. India, Kina, Filippinene, Vietnam vil alle få en vekst på mellom 6,3 og 7,8 prosent, ifølge den siste oppdateringen fra bistandsbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.