Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) la på torsdag frem utsiktene for de fremvoksende økonomiene i Asia for 2017 og 2018. Det ventes en stabil økonomisk vekst på 5,7 prosent i år og neste år. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 2016.

– I førersetet

Den økonomiske veksten har tatt seg opp i to tredjedeler av de fremvoksende landene i Asia, ifølge ADB. Årsaken er høyere etterspørsel på de internasjonale markedene for asiatisk eksport, høyere råvarepriser og reformer i økonomiene.

Ifølge ADB vil de fremvoksende økonomiene i Asia være ansvarlig for 60 prosent av den globale veksten i år. Den største risikoen kommer fra industrilandene. Dette kan også ramme Asia.

– Til tross for at uforutsette endringer i den økonomiske politikken i industrilandene utgjør en risiko for vekstutsiktene i Asia, føler vi at de fleste landene er godt rustet til å motstå kortsiktige sjokk, sier utviklingsbankens sjeføkonom Yasuyuki Sawada på torsdag.

Endringer i den økonomiske politikken i USA, EU og Japan utgjør en trussel for Asia – og verdensøkonomien. ADB er forsiktige optimister og tror at industrilandene vil få en årlig økonomisk vekst på 1,9 prosent frem til 2019.

Også i Kina er det usikkerhet. Høy gjeld og bobletilstander i deler av økonomien utgjør en trussel. ADB tror Kina vil få en økonomisk vekst på 6,5 prosent i år og 6,2 prosent i 2018 – ned fra 6,7 prosent i 2016.

– De fremvoksende økonomiene i Asia fortsetter å være i førersetet for verdensøkonomien. Regionen tilpasser seg en mer konsumdrevet kinesisk økonomi og globale trusler, sier ADBs sjeføkonom.

India overtar stafettpinnen

Den økonomiske veksten i Kina er den laveste på over et kvart århundre og er mer enn halvert sammenlignet med for 10 år siden. India og Sør-Asia står klar til å overta stafettpinnen med en 7,4 prosent vekst i år og 7,6 prosent i 2018, hvis ADBs prognoser slår til. I fjor var veksten på 7,1 prosent.

«Økt forbruk og finanspolitiske reformer forventes å bedre situasjonen for næringslivet og investeringsutsiktene i India», skriver ADB i rapporten.

I november ble større sedler trukket ut av sirkulasjon i India som et forsøk på å få frem store skjulte beløp i økonomien. Dette førte til svakere privat forbruk og investeringer, men ADB støtter tiltaket fullt ut da det vil øke grunnlaget for skatteinnkreving.

«De negative konsekvensene av dette er i ferd med å forsvinne da nye sedler er i ferd med å komme i sirkulasjon», skriver ADB.

Blant de største risikoene for Asia er gjeldsoppbyggingen. Kinesiske selskaper har mangedoblet gjelden siden finanskrisen i 2008 og i andre deler av Asia, blant annet i Thailand, er husholdningsgjelden høy.

Amerikansk usikkerhet

Det er et åpent spørsmål hvilken økonomisk politikk USAs nye president Donald J. Trump vil føre og hvordan dette vil påvirke Asia. En normalisering av renten i USA vil skje gradvis og gir asiatiske land mulighet til å tilpasse seg.

«Økende optimisme hos amerikanske forbrukere og næringsliv – sammen med fallende arbeidsledighet – har ført til økt økonomisk vekst i USA, men det er usikkerhet rundt den fremtidige økonomiske politikken», skriver ADB i rapporten.

I Europa forventes det en bedring etter mange år med krise og usikkerhet, men brexit skaper «en tåle av usikkerhet», ifølge ADB. Japan er inne i den tredje lengste oppgangskonjunkturen i etterkrigstiden.

«Japan er avhengig av å opprettholde eksportveksten for å fortsette den økonomiske ekspansjonen», skriver ADBs økonomer i Asian Development Outlook 2017.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trang bolig? Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
Med rekordhøye boligpriser må flere klare seg på mindre plass. Ole-Magnus (32) har funnet smarte løsninger.
00:22
Publisert: