Nesten 3000 delegater er på plass i Beijing til årets Folkekongress. Hva som tilsvarer et parlament i demokratier vil de neste ti dagene godkjenne regjeringens politikk. Det er flere åpne diskusjoner enn tidligere, men det forventes ikke endringer i regjeringens foreslåtte politikk.

Økt proteksjonisme

Det er store utfordringer i den kinesiske økonomien, men også internasjonalt. Utsikter til økt proteksjonisme i USA og andre vestlige land er en bekymring for Kina, som er blitt en økonomisk stormakt takket være handel med verden de siste 40 årene.

– Den globale økonomiske veksten er fortsatt svak. Det er en trend som går vekk fra globalisering og proteksjonisme er økende. Det er mange usikkerhetsmomenter rundt hvilken retning de store økonomiene vil bevege seg og ringvirkningene fra dette. Årsakene til økt ustabilitet og usikkerhet øker og er blitt mer synlige, sa den kinesiske statsministeren Li Keqiang.

Eiendomsprisene har steget kraftig det siste året og langs kysten er det omfattende spekulasjon. Lokale myndigheter har satt begrensninger på kjøp av flere leiligheter.

– Vi må gjøre det klart at det bygges hus for at folk skal ha et sted å bo, sa Li.

Han og president Xi Jinping har de siste ukene kritisert spekulanter som har sendt prisene på eiendom til værs og brukt uttrykket «markedskrokodiller». Til tross for en massiv nybygging øker prisene og i enkelte områder står hele forsteder med leiligheter tomme.

– Vi må tilrettelegge slik at migranter til byene får mulighet til å kjøpe egen bolig, sa Li.

Vekst og reformer

Li Keqiang la frem en arbeidsrapport under åpningen av Folkekongressen. Toppledelsen i kommunistpartiet møttes i august i fjor for å bestemme den økonomiske politikken som skal føres i år.

Denne ble godkjent av en kommisjon i oktober før den nå, over to måneder inn i det nye året, skal godkjennes av Folkekongressen.

– Den kinesiske økonomien forventes å vokse med rundt 6,5 prosent – eller høyere hvis det er mulig, sa Li.

I fjor fikk Kina en økonomisk vekst på 6,7 prosent mot et vekstmål på «mellom 6,5 og 7 prosent». Et økonomisk vekstmål på 6,5 prosent er det laveste side 1992, da det lå på seks prosent. Den økonomiske veksten i fjor var den laveste siden 1992.

– Dette er et realistisk vekstmål som vil hjelpe oss å stabilisere forventningene og tillate rom for strukturelle reformer, sa Li.

For tre år siden ble det forventet at det skulle igangsettes store strukturelle reformer hos blant annet de statseide selskapene. Dette er blitt utsatt, men de siste ukene har det kommet utspill fra kommunistledelsen om at dette arbeidet skal igangsettes.

Over en halv million arbeidsplasser i gruve- og stålverksindustrien forventes å forsvinne. Mange offentlig eide selskaper går med store underskudd og holdes kunstig i live med låneopptak.

Den kinesiske gjelden, målt mot landets bruttonasjonalprodukt, var på 277 prosent ved slutten av 2016, ifølge storbanken UBS. I 2015 var den på 254 prosent.

Advarsel til Taiwan og Hong Kong

Den kinesiske statsministeren lovte å fjerne alle kjøretøy med store utslipp fra veiene. Målet er å redusere utslipp av svoveldioksid og nitrogenoksid, som står bak forurensning og smog i storbyene, med tre prosent i år.

– Målet er at vi alle skal få se en blå himmel uten forurensning, sa Li.

Dette skal også gjøres ved å modernisere kullkraftverk i nordøst-Kina, hvor de store stålkraftverkene og tungindustrien ligger.

Li kom også med en klar advarsel til Taiwan og Hong Kong, hvor flere har tatt til ordre for å frigjøre seg helt fra Kina.

– Vi vil aldri tillate noen form for aktivitet hvor det gjøres forsøk på å separere Taiwan fra fastlandet. Forsøk på å gjøre Hong Kong selvstendig vil ikke føre noe sted, sa Li om finansbyen som har en stor grad av selvstendighet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se Tim Foleys egen video av narkosmuglerne
00:10
Publisert: