Analytikere hos internasjonale finansinstitusjoner klarte ikke å forutsi hverken brexit eller Donald Trump som president da satte seg ned for ett år siden for å legge prognoser for 2016.

Da meningsmålingene begynte å vise at Trump kunne vinne det amerikanske presidentvalget spådde mange dette kunne føre til en dyp global resesjon og en kollaps ved verdens børser.

Siden Trump ble valgt for en måned siden har Dow Jones-indeksen satt en ny rekord. Aksjekursene på store amerikanske finansinstitusjoner som JPMorgan Chase, Wells Fargo og Goldman Sachs har steget med mellom 20 og 32 prosent på en måned.

Grå og sorte svaner

Den japanske finansinstitusjonen Nomura, som tilsvarer Asias svar på amerikanske Goldman Sachs, gjør et forsøk på å identifisere de største truslene for verdensøkonomien inn i 2017.

Nomura kaller disse mulige hendelsene for «grå svaner».

«Hva vi ønsker å forutsi er sorte svaner. Men disse er per definisjon uforutsigbare. Den nære slektningen – de grå svanene lar seg forestille. Dette er usannsynlige, men slagkraftige hendelser. Disse ligger utenfor de vanlige risikoscenarioene som utarbeides av analytikermiljøene», skriver Nomura.

Analytikerteamet har kommet opp med ti ulike grå svaner som kan overraske i 2017. De mer utbredte scenarioene som enkelte frykter skal skje, blant annet at Trump stilles for riksrett, at EU kollapser eller at den kinesiske økonomien steiler har de ikke vurdert.

1. Amerikansk produktivitet øker

Produktivitetsveksten har vært lav siden finanskrisen og i USA har den stoppet helt opp i 2016, ifølge Nomura. Etter annen verdenskrig har den vært på i gjennomsnitt to prosent i året. Hva om den amerikanske produktiviteten plutselig overrasker i 2017?

«Skulle dette skje vil konsekvensene for markedene være omfattende – fra en kraftig børsoppgang til flere renteøkninger fra Fed (den amerikanske sentralbanken», skriver Nomura.

2. Kina setter fri valutaen

Det er over 11 år siden Kina gikk vekk fra fastkurspolitikken og har latt valutaen få bevege seg med inntil to prosent i hver retning. De siste månedene har valutaen svekket seg mot amerikansk dollar og valutareservene har falt med 459 milliarder dollar de siste 12 månedene.

Myndighetene har sagt det er et mål å etablere en valuta som er konvertibel med andre valutaer.

«Risikoen for Kina å la valutaen flyte nå er at det kan føre til alvorlige sjokk for betalingsbalansen og alvorlige negative økonomiske og finansielle markedskonsekvenser», skriver Nomura.

3. EU-reformer

Britenes beslutning om å forlate EU sendte sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder i juni. Hva om det kommer nye overraskelser og britene blir værende i EU? Nomura peker på de juridiske sidene og spørsmålet om Storbritannia må få tillatelse fra Wales og Skottland til å forlate EU.

Nomura tør heller ikke å utelukke at EU vil gjennomføre reformer og begrense fri flyt av arbeidskraft og dermed la Storbritannia bli værende i et reformert EU.

4. Vill prisvekst i Japan

Japans statsminister har satt som mål å skape en prisvekst på to prosent. De siste statistikkene viser en prisvekst på 0,1 prosent.

Nomura tror at store valutabevegelser og høyere oljepriser kan føre til høyere prisvekst.

Koblingen mellom oljeprisen og amerikanske dollar er blitt svekket de siste månedene.

«Den mest sannsynlige måten en kraftig prisvekst i Japan ville skje på er samspillet mellom amerikanske dollar, yen og oljeprisen. Både yenkursen og oljeprisen kan vise seg å skape prisvekst og være en overraskelse i 2017», skriver Nomura.

5. Fed får munnkurv

Donald Trump har kritisert Fed-sjef Janet Yellen under valgkampen og etter at han ble president. Nomura utelukker ikke politisk innblanding i Fed.

«Den amerikanske sentralbanken nyter godt av en høy grad av uavhengighet fra politikere, men den er fortsatt ansvarlig overfor Kongressen. Trump vil ha mange anledninger til å påvirke hvordan sentralbanken fungerer», skriver Nomura.

6. Russland viser muskler

Nomura skriver at en russisk militær aggresjon i Øst-Europa blir sett på som en «ekstrem hendelse». Nomura skriver med fet skrift at dette ikke er et sannsynlig utfall, men sier at de ofte får spørsmål om «vil Russland invadere Polen» eller foreta seg noe i de baltiske statene.

«Det at dette er tilsynelatende umulig bør veies opp mot at det har skjedd tidligere i Georgia og Ukraina. Dette skjedde med liten global risiko eller bredere konsekvenser i de globale markedene på mikronivå», skriver Nomura.

7. Kollaps av oppgjørssentraler

Siden finanskrisen i 2008 har bruk av oppgjørssentraler blitt brukt for å redusere systemrisikoen i finanssektoren. Nomura mener at oppgjørssentralene har skapt en falsk trygghet.

«Samspillet mellom banker, sikkerhetsskvis og store markedsbevegelser i et allerede overpriset marked med sentrale motparter som er i midten av dette er en oppskrift på en systemkrise», skriver den japanske finansinstitusjonens analytikerteam.

8. Abe forsvinner

Det er fire år siden Shinzo Abe ble innsatt som Japans statsminister og igangsatte ambisiøse reformer. De seks forgjengerne hans satt i gjennomsnitt 11 måneder før de ble kastet.

Nomura forventer det blir avholdt valg i 2017. Meningsmålingene viser at Abe har solid støtte.

«Men det kan være en vri. De fire opposisjonspartiene vurderer å nominere felles kandidater for hvert valgdistrikt. Basert på valgresultatene fra 2014 ville regjeringspartiet ha mistet så mange som 60 seter. Dette gjør at de kan miste flertallet i Underhuset», skriver Nomura.

9. Kapitalkontroll i fremvoksende markedet

Under finanskrisen i Asia for nesten 20 år siden ble det innført kapitalkontroll i blant annet Malaysia og Thailand. Kina og Nigeria har strammet inn på kapitalflyten inn og ut av landene de siste månedene.

Høyere rente i USA og en sterkere amerikansk dollar kan føre til kapitalkontroll i fremvoksende markeder, spår Nomura. De mener sannsynligheten for at dette skjer er liten, men hvis kapitalflukten øker kan land med små valutareserver, som Malaysia, India og Indonesia, bli tvunget til å innføre begrensninger.

10. Gjennombrudd for digitale valutaer

India overrasket i november ved å ta de største sedlene ut av sirkulasjon og erstatte disse med nye sedler. Målet er imidlertid å gå fra en kontantøkonomi til en digital økonomi og få kontroll med den svarte økonomien.

«Det virker som a vi står på terskelen i å ta i bruk desentraliserte valutaer og nye betalingssystemer vil erstatte sedler og mynter i omløp», skriver Nomura.

Dette er underveis i Europa, men mange land henger langt etter.

Nomura utelukker ikke at lave renter og avkastning kan føre til at folk mister troen på egne lands valutaer og at digitale valutaer, som ikke kontrolleres av sentralbanker, kan overta.

Kursen på den digitale valutaen bitcoin har steget fra 358 dollar i slutten av januar til 767 dollar på fredag.

«Det har vært episoder tidligere hvor de mister troen på verdien av penger og alternative betalingsformer oppstår», skriver Nomura-teamet i den nye rapporten.

Markedene

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen har satt ny årsbeste og passerte 19000 på fredag formiddag. Den siste måneden har nøkkelindeksen steget med 9,5 prosent.(Vilkår)