Det er nesten en måned siden Kina la frem økonomiske statistikker for andre kvartal. Veksten havnet som forventet på 6,9 prosent – det samme som i første kvartal. I løpet av sommeren har det vært en svakere aktivitetsvekst i industrien. Det vil slå ut på den økonomiske veksten.

Stø kurs for Japan

Kina gikk forbi Japan som verdens nest største økonomi i 2010. Japan har siden 1990-tallet hatt en svak økonomisk vekst. Statsminister Shinzo Abe har klart å dra økonomien ut to tiår med pessimisme og jevnlige resesjoner.

I siste kvartal fikk Japan en økonomisk vekst på fire prosent. Estimatene lå på 2,5 prosent i kvartalet. Veksten i det private forbruket var dobbelt så høyt som forventet og næringslivet økte investeringene med 2,4 prosent sammenlignet med første kvartal.

Det er 11 år siden Japan sist hadde en så lang periode med sammenhengende økonomisk vekst som den landet er inne i for tiden. Fortsetter veksten i inneværende kvartal vil det være den lengste vekstepoken siden 2001.

Capital Economics mener det er innen rekkevidde.

– Vi forventer det blir økonomisk vekst for syvende kvartal på rad. Vi tror Japan vil få en vekst for året på 1,5 prosent, ifølge senior Japan-økonom Marcel Thieliant hos analyseselskapet.

Japan sliter med å skape prisvekst. Målet har vært en inflasjon på to prosent siden 2015. Sentralbanken ha kjørt en svært løs pengepolitikk. Dette tror Thieliant selv om prisveksten sannsynligvis vil ta seg opp mot slutten av året.

– Den sterke innenlandske etterspørselen skiller seg ut, spesielt individuelt forbrukt. Det var bedre enn forventet, sier seniorøkonom Masaki Kuwahara hos Nomura Securities til Bloomberg.

Arbeidsledigheten er på 2,8 prosent og det er over 1,5 ledige jobber for hver arbeidssøker.

Svakere kinesisk vekst

I Kina er det lagt frem nye statistikker for juli som viser at det kan bli vanskelig å opprettholde den solide veksttrenden i bruttonasjonalprodukt fra første halvår på 6,9 prosent.

– Den kinesiske økonomien vokser sannsynligvis med mellom 5,5 og seks prosent nå, sier sjeføkonom Tony Nash hos analyseselskapet Complete Intelligence til CNBC Asia.

Industriproduksjonen økte med 6,4 prosent i juli sammenlignet med i fjor. Det var forventet en vekst på 7,2 og 7,6 prosent, Detaljhandelen økte med 10,4 prosent. Dette var også lavere enn estimatene innhenter av Reuters i forkant.

Investeringer i årets syv første måneder steg med 8,3 prosent. Dette var 0,3 prosentpoeng lavere enn forventet.

– Det er blandede signaler. På den ene siden økte kraftetterspørselen og stålproduksjonen. På den annen side svekket produksjonen av forbrukergoder og andre produkter. Det virker som at svakere internasjonal etterspørsel har spilt en rolle, påpeker Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics.(Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: