USA er avhengig av godviljen til sentralbanker og investeringsfond over hele verden for å kjøpe amerikanske statspapirer. Markedet for amerikanske statspapirer er på 13900 milliarder dollar. Utenlandske investorer eier statspapirer for nesten 6000 milliarder dollar.

Dette utgjør vel 43 prosent av utstedte amerikanske statspapirer og 13 prosentpoeng lavere enn i 2008. Kina og Japan hadde 2157 milliarder dollar ved utgangen av november. Dette er 251 milliarder dollar mindre enn for ett år siden.

Politisk usikkerhet

De offisielle statistikkene for desember kommer på fredag, men det japanske finansdepartementet har bekreftet at de reduserte beholdningen av amerikanske statspapirer med 2390 milliarder yen (21 milliarder kroner) i desember.

Dette blir sett på som en dumping av statspapirer og en advarsel til USAs nyvalgte president.

– Det er vanskeligere enn det vanligvis er for japanere å investere i amerikanske statspapirer og dollar i år på grunn av den politiske usikkerheten, sier sjefstrateg for utenlandske obligasjonsinvesteringer hos Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Kenta Inoue, til Bloomberg News.

Den japanske yenkursen har svekket seg med over 13 prosent på vel fire måneder mot amerikanske dollar. I forrige kvartal gikk japanske investorer på et tap fra investeringer i amerikanske statspapirer på 4,7 prosent – det største på tre tiår, ifølge Bank of America.

– Det var en vekker, sier analytiker Zoltan Pozsar hos Credit Suisse til Bloomberg.

Dyrere finansiering

Tapet kom til tross for at den amerikanske obligasjonsrenten er langt høyere enn i Japan. I januar var den gjennomsnittlige renten på globale statsobligasjoner på 1,25 prosent mot 2,29 prosent for amerikanske statsobligasjoner.

Statspapirer med ti års løpetid var på 2,62 prosent i desember – det høyeste nivået siden september 2014.

De amerikanske rentene forventes å øke når president Donald J. Trump setter i gang store infrastrukturprosjekter som trenger finansiering. Det amerikanske obligasjonsforvalteren Bill Gross, som var ansvarlig for investeringer hos obligasjonsforvalterselskapet Pimco i mange år, skrev nylig at han forventer at obligasjonsrentene vil stige under Trump.

«En fortsatt reduksjon i den utenlandske etterspørselen kan ha varige konsekvenser på USAs evne til å skaffe billig finansiering, spesielt sett i lys av Trumps ambisiøse planer om å øke infrastrukturinvesteringene, kutte skattene og sette «Amerika først», skriver Bloomberg, som har intervjuet en rekke eksperter.

Capital Economics forventer at de amerikanske obligasjonsrentene med ti års løpetid vil stige til 2,75 prosent ved utgangen av første kvartal og være på fire prosent neste vår.

Holder seg hjemme

Også Kina har redusert beholdningene av amerikanske statspapirer. Siden mai har beholdningene falt med 195 milliarder dollar. Dette er det laveste nivået siden 2010.

Kina har flyttet investeringer til Japan og er nå den største utenlandske kreditoren, ifølge National Business Daily i Kina.

Russland økte beholdningene med rundt 12 milliarder dollar fra oktober til november – til 86 milliarder dollar.

Amerikanske investorer har plukket opp statspapirer i USA. Det er den samme trenden i Japan. Noe av årsaken er usikkerhet rundt pengepolitikken til sentralbankene og store bevegelser i valutakursene.

– For tiden er det mye enklere å holde seg hjemme og ikke reise utenlands, sier Shayam Rajan, som er leder for rentestrategi hos Bank of America, til Bloomberg.

Som skapt for norske vinterveier
Volvo V90 Cross Country er bilen for deg som vil ha suv egenskaper, uten å måtte ha suv.
01:57
Publisert: