Australia Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) anmeldte på onsdag Westpac Banking Corp. - Australias nest største bank.

Systematiske brudd på kontrollrutinene

Fra 2013 til 2019 skal banken ha unnlatt å innrapportere over 23 millioner transaksjoner til Austrac, som overser finansielle transaksjoner.

– Unnlatelse av å ikke videreformidle informasjon om internasjonale pengeoverføringer til Austrac undergraver integriteten til Australias finanssystem. Det hindrer Austrac fra å spore opprinnelsen til transaksjoner når det er nødvendig for å støtte politiets etterforskning, sier direktør Nicole Rose i en uttalelse.

Ifølge Austrac dette vært «systematiske brudd» på kontrollrutinene som bankene er underlagt.

«Ledelsen har vist likegyldighet og det har vært mangelfull kontroll fra styret», skriver Austrac i anmeldelsen.

I fjor aksepterte Commonwealth Bank of Australia, landets største bank, en bot på 700 millioner australske dollar for hvitvasking. Banken hadde unnlatt å innrapportere over 50.000 mistenkelige transaksjoner på over 10.000 australske dollar.

Hver av de 23 millioner bruddene på australske hvitvaskingslover fra Westpac kan gi en maksimal bot på 21 millioner australske dollar (130 millioner kroner).

– Vi erkjenner at dette er veldige alvorlige og viktige hendelser. Dette skulle aldri ha skjedd. Det burde ha blitt identifisert og utbedret tidligere. Det er skuffende at vi ikke har oppfylt våre egne standarder så vel som offentlige forskrifter og krav, sier konsernsjef Brian Hartzer i en uttalelse.

Banken la nylig frem de verste resultatene siden finanskrisen for over ti år siden.

Gransket bankene

En offentlig utnevnt «kongelig kommisjon» – forbeholdt de mest graverende forhold – la tidligere i år frem en granskningsrapport, hvor det ble dokumentert svært alvorlige lovbrudd i landets største finansinstitusjoner.

– For ofte har finansinstitusjoner som har brutt loven ikke blitt stilt til ansvar. Denne typen handlinger vil kun stanse hvis institusjonene frykter det vil bli oppdaget, fordømt og straffet, sa tidligere høyesterettsdommer Kenneth Hayne, som har ledet granskningen.

Børsverdier på over 60 milliarder australske dollar (375 milliarder kroner) forsvant fra de største finansinstitusjonene mens granskningen pågikk. Finanssektoren står for nesten 30 prosent av verdiene ved Sydney-børsen.

Finanstilsynet og regulatorer i Australia har ikke gjort jobben sin, konkluderte granskningsrapporten. Når det ble fanget opp lovbrudd i finansinstitusjonene førte det ikke til konsekvenser. Det fortsatte som tidligere, og ledelsen fikk utbetalt bonuser for en jobb vel utført.

En blind pensjonist ble oppfordret til å garantere for et lån, uten at det ble informert om risikoen. En kunde med Downs syndrom følte seg truet til å kjøpe et komplisert spareprodukt av et forsikringsselskap. Ansatte mottok gaver for å akseptere forfalsket lånedokumentasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.