I helgen kommer bitcoin til Wall Street. Opsjonsbørsen Cboe Global Markets Inc. er først ut, og tilbyr kunder å handle futures i bitcoin.

Dermed vil man kunne tjene penger på at bitcoin-kursen faller ved å «shorte» den digitale valutaen. Dette innebærer å låne et verdipapir, i dette tilfelle bitcoin, som deretter selges med den hensikt å kjøpe aksjene tilbake på et senere tidspunkt når kursen har falt.

Om en uke vil derivatbørsen CME i Chicago følge etter og gjøre det like enkelt å investere i bitcoin som det er å satse på olje, gull eller andre råvarer. Nasdaq planlegger å åpne opp for handel i kryptovalutaverdipapirer i første halvdel av 2018.

Men mange toppsjefer i finansbransjen sover dårlig om dagen. De er rett og slett usikre på hvordan de skal forholde seg til kryptovalutaen, om de skal tilby den til kunder – og i tilfellet hvordan de praktisk skal få det til.

En rekke bekymringer

I intervjuer har noen toppsjefer sagt at de er ivrige etter å ta del i bitcoin-utviklingen, men de fleste forblir skeptiske – og viser til ubesvarte spørsmål og bekymringer knyttet til digitalvalutaen.

Bitcoins voldsomme kurssvingninger den siste uken har fått det nye markedet til å fremstå farlig.

Alle som er intervjuet av Bloomberg – fra seks ulike store selskaper – ba om å få være anonym. I noen tilfeller fordi de var redde for å si noe som var i strid med deres overordnedes offentlige uttalelser.

Andre sa at det ennå er for tidlig å bestemme seg for om de bør gå inn i bitcoin-markedet.

Her er noen av deres største bekymringer:

1. Et omdømmemessig minefelt

Noen banksjefer og bransjetopper har brukt måneder på å snakke ned bitcoin i offentligheten. De har sagt: «Det er en svindel», «det er selve definisjonen på en boble» eller «et redskap for hvitvasking». Og hvem vet hva de har sagt i private sammenhenger?

Hva vil da skje dersom de samme bankene nå hjelper kunder med å investere i bitcoin – og investeringene kollapser? Hvordan kan interne kommentarer om bitcoin spille inn dersom en kunde går til sak? En toppsjef, for eksempel, refererte privat til bitcoin som «shitcoin».

2. Voldsomme svingninger

Når aktivapriser svinger lite, er det forholdsvis rett frem for banker å etablere et marked. De hjelper da kunder med å kjøpe eller selge, og bruker deretter noe tid på å finne en annen klient som vil gjøre det motsatte.

Men bitcoin er for radioaktivt for bankene å holde på. Kryptovalutaen har svingt vilt fra minutt til minutt, og det er ingen etablert måte å regnskapsføre slikt i balansen. Bankene vil forsøke å matche kjøpere og selgere så raskt som mulig, men det kan være vanskelig.

Noen meglere forteller blant annet at enkelte kunder kun er interessert i å shorte bitcoin – altså spekulere i kursnedgang. Dersom man ikke samtidig har kunder som tror på oppgang og vil investere mer langsiktig, kan det bli både dyrt og vanskelig å få handler i stand.

3. Oppgjørsproblemer

Denne problemstillingen ble tatt opp i et nylig brev fra Futures Industry Association, som sa at opsjonsbørsen Cboe og børsoperator CME Group haster inn i futuresmarkedet uten en tilstrekkelig vurdering av risikoen som ligger der.

Gruppen som advarer består av noen av de største derivatmeglerselskapene i verden. De er bekymret for at bitcoins store svingninger kan føre investorer i mislighold. Det kan svi for selskapene som er oppgjørsansvarlige og slik sitter igjen med risikoen til slutt.

4. Sent på banen

Det kan bli vanskelig for store og byråkratiske banker å finne ut hvordan de skal løse alle de praktiske problemene knyttet til bitcoin-handel, spesielt om de nå skal skynde seg inn i markedet.

En person nær Goldman Sachs uttalte torsdag at de i begynnelsen vil gjøre opp kontraktene for enkelte kunder fra sak til sak. Bank of America Corp. og Citigroup Inc. vil ikke tilby oppgjørstjenester de neste ukene. I andre selskaper har ledelsen sagt at de vil delta når de er klare.

Så uansett om de store velger å gå inn, vil det bli med varsomhet. Spørsmålet er om en liten tilstedeværelse fra storbankene vil gi en fordel til kjappe, risikovillige selskaper som omfavner det nye markedet.

Bloomberg / Dagens Næringsliv(Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: – Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: