– Når man ser så voldsom spredning i byggets fasade, så kan man lure på hvilke type materialer som er brukt. Når det også brenner i så stort omfang innvendig, så kan man også lure på hvordan brannskiller inne i bygget er utført, sier Vegard Ervik Olsen, leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for brannsikkerhet.

Vitner forteller også at brannalarmen ikke har fungert.

– Her er det nok flere bygningsmessige feil og uheldige forhold som har inntruffet samtidig, og som har hatt katastrofalt utfall, sier Olsen, som understreker at dette er spekulasjoner.

Han påpeker at eldre bygg er mer utsatt for brann enn de nyere.

– Men det er likevel uvanlig å se en brann som sprer seg i så stort omfang som denne brannen i London, sier Olsen.

Middels risiko

Det var branntilsyn i blokken Grenfell Tower i juni i fjor, etter at bygget hadde gjennomgått en større oppussing og blant annet fått ny kledning. Da ble den bedømt å ha middels brannrisiko, noe som er innenfor det som er normalt, skriver BBC.

Men så sent som i november advarte beboerforeningen Grenfell Action Group om faren for en katastrofal brann og kalte utleieren udugelig.

Blokken består av 120 kommunale leiligheter over 24 etasjer. Utleien administreres av organisasjonen Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), på vegne av kommunale myndigheter.

Brannforskrifter skal ha blitt fulgt 

Bygningsfirmaet Rydon, som gjennomførte rehabiliteringen av Grenfell Tower i 2016, opplyser at alle brannforskriftene ble fulgt.

– Det er sjokkerende å høre om den katastrofale brannen i Grenfell Tower, og våre umiddelbare tanker går til dem som er direkte berørt av hendelsen, deres slektninger og venner, opplyser Rydon i en uttalelse ifølge BBC.

Rehabiliteringen av det 24 etasjer høye bygget som ble oppført i 1974, ble ferdig i fjor sommer. Rehabiliteringen ble gjennomført på oppdrag for utleierorganisasjonen Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO) som administrerer de 120 leilighetene i høyblokka.

– Arbeidet med rehabiliteringen møtte alle krav når det gjelder bygningskontroll, brannregulering og sikkerhetstiltak, opplyser Rydon.

– Vi vil samarbeide med relevante myndigheter og nødetater og gi deres fulle støtte i arbeidet med å finne årsaken til brannen, opplyser Rydon videre.

Spredde seg til fasaden

Den danske branningeniøren Ib Bertelsen mener det må være noe med bygningens konstruksjon som gjør at ilden kunne spre seg videre til fasaden.

– Det kan være noe med måten det er bygd på. Det kan være manglende skiller, eller at den er etterisolert med dårlig isoleringsmateriale og at man ikke har laget brannskiller eller sikret mot brannsmitte, sier Bertelsen, som leder Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Et vitne mener den utvendige kledningen kan ha medvirket.

– Jeg er ingen ekspert, men jeg tror at plasten de kledde utsiden med, fikk brannen til å spre seg fort. Etter at jeg hadde kommet meg ut, eksploderte plasten. Halve bygningen sto i flammer, og all plasten boblet og sprakk, forteller Ahmed Chellat til The Guardian.

Strenge krav i Norge

Det er naturlig å tenke seg at en slik brann også kan skje i Norge, mener Olsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening. Han viser til at Storbritannia har en byggeskikk med flere likhetstrekk til hva vi har i Norge.

Han sier imidlertid kravene til brannsikkerhet i Norge er svært strenge, og at vi på mange områder har strengere brannkrav til boligbygg her enn mange av de andre europeiske landene.

– Det som er viktig å huske på når man ser en slik voldsom brann, er at det er trygt å bo i blokk i Norge. Men som beboer må man ta ansvar for sin egen brannsikkerhet, sier Olsen.

Folk må lære seg rømningsveiene og sikre at brannvarslingsanlegget fungerer. Forhold som kan utgjør en brannfare må meldes til borettslaget eller sameiet, eller man må søke råd hos det lokale brannvesenet.

– Dersom du møter på røyk i rømningsvei, gå tilbake til leiligheten din og ta kontakt med brannvesenet, sier Olsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Transocean-saken kort oppsummert: Her er hovedpunktene i kritikken mot Økokrim
Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken.
01:43
Publisert: