EU skal være i i full gang med å forberede en lovendring som gjør at jobben som tredjepart i valutatransaksjoner i euro ikke kan gjøres utenfor eurosonen.

Avisen Financial Times (FT) skriver at lovendringen er særlig rettet mot såkalte klareringshus (clearing house), som fungerer som tredjepart og nøytral mellommann i valutatransaksjoner. Et klareringshus registrerer transaksjonen administrativt og er juridisk garantist for at kontrakter oppfylles av motparten, og at systemrisikoen dermed reduseres. Det er ofte egne avdelinger i banker som driver denne virksomheten, selvsagt mot betaling.

London størst i verden

Finansindustrien i London er verdens største på klarering av euro med tre fjerdedeler av markedet. Rundt 500 milliarder euro passerer daglig gjennom banker og finanshus i London, ifølge en rapport fra amerikanske Intercontinental Exchange (ICE) som nylig bli sirkulert til alle EU-landene.

Britene har alt i fire år kjempet en juridisk kamp mot EU og Den europeiske sentralbanken (ECB) om regler som kunne frata London denne businessen. Britene, som ikke er med i eurosonen, har hele tiden fremholdt at dette ville være konkurransevridende, og de vant den siste saken på en teknikalitet.

Men ifølge FTs kilder kan brexit åpne for omkamp og at EU og ECB får gjennomslag, også juridisk. Titusener av høykvalifiserte jobber i London står i spill.

Frankrike presser på

Særlig Frankfurt og Paris har vært offensive på å kapre business fra London etter brexit, og også Madrid, Milano og Amsterdam er på ballen.

I denne saken er det særlig franskmennene som har presset på. Både den franske sentralbanken og president François Hollande tar til orde for dette.

– Det vil tjene som et eksempel for de som ønsker en slutt for Europa, har Hollande sagt.

Målet for EU og landene i eurosonen er å få denne nye lovgivningen på plass i god tid før Storbritannia går ut av EU i 2019.

LLoyd's of London på flyttefot

Den tradisjonsrike forsikringsbørsen Lloyd's of London melder torsdag flytting av deler av virksomheten til EU, en direkte følge av brexit.

Innen februar skal Lloyd's bestemme hvor den nye etableringen skal skje, og ifølge styreformann John Nelson står det mellom fem byer.

Det er 328 år siden Lloyd's of London ble etablert, og forsikringsmarkedet eies medlemmene - «underwriters» - i hovedsak forsikringsselskaper eller syndikater av forsikringsselskaper. Formålet er å dele og spre risiko.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.