Rune Madsen (43) er gründer og sjefforvalter i det dansk-norske hedgefondet Runestone Capital og lokalisert i London.

– Store deler av næringslivet her frykter Jeremy Corbyn mye mer enn brexit, sier han, og viser til den britiske opposisjonslederen i partiet Labour.

Madsen er ingen tilhenger av brexit og ser det derfor ikke som en ulempe at Boris Johnson, som står for en hard brexit, gikk av som utenriksminister i den konservative Tory-regjeringen mandag.

Han er mer skeptisk til et regjeringsskifte hvis Labour og Corbyn tar makten fra statsminister Theresa May og Det konservative partiet. Han betegner Corbyn som en markedsfiendtlig trussel.

– Det vil være mindre attraktivt å drive forretninger i England dersom regjeringen faller. I dag er skattesatsene attraktive, mens Corbyn har eksplisitt sagt at han skal ta næringslivet veldig hardt. Corbyn vil se det som en seier dersom forskjellene går ned, uansett om aktiviteten i samfunnet kollapser, sier Madsen.

Lite utslag globalt

Madsen startet fondet sammen med den danske forretningspartneren Rasmus Andersen i 2015. Fondet er registrert på Malta.

Runestone Capital har i dag fire ansatte og forvalter i overkant av 50 millioner dollar, tilsvarende 400 millioner kroner.

Hedgefondet analyserer svingninger og handler derivater på dagsbasis. Det handler mest om en fryktindeks: Vix-indeksen speiler volatiliteten i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 og er hyppig brukt som et barometer på markedsuro, som igjen påvirker prisen på opsjoner og futurekontrakter.

Madsen forteller at hedgefondet ikke er blitt merkbart berørt av hendelsene i den britiske regjeringen de siste dagene.

– Vi har ikke sett betydelige svingninger som kan knyttes til uroen i den britiske regjeringen og brexit. Jeg tror ikke folk ser på de siste dagene som en krise, i hvert fall ikke for de amerikanske markedene, sier han, og legger til:

– Men man kan se hvor galt det går når folk ikke er på samme laget, som i den britiske regjeringen.

Blandede markedsreaksjoner

Det britiske pundet svingte som en berg-og-dalbane mandag.

– Markedet reagerer på to ting: At det er blitt større sannsynlighet for en «myk» brexit, samtidig som det er større sannsynlighet for «no deal», eller at hele den britiske regjeringen går i oppløsning, sier Mikael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

I første omgang styrket det britiske pundet seg mot euro og dollar på den nye brexit-planen som Theresa May og regjeringen er blitt enige om. Deretter svekket valutaen seg markant da det ble kjent at utenriksminister Boris Johnson gikk av. Så hentet pundet seg inn igjen da det ble kjent at Theresa May unngikk mistillitsforslag.

– Mest sannsynlig kommer pundet til å fortsette å svinge voldsomt inntil vi få klarhet i den politiske situasjonen, sier Milhøj.

Pundet svekket seg dramatisk sommeren 2016, da det britene i en folkeavstemning stemte for å gå ut av EU.

– Er politikk viktigere enn økonomi for utviklingen til pundet?

– Ja, definitivt. Hvis man gjør en fundamental vurdering av pundet, er det underpriset, sier Milhøj.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: