Onsdag ventes EU å legge fram det første fullstendige utkastet til skilsmisseavtalen som skal inngås med Storbritannia.

Der vil EUs forhandlere komme med en detaljert beskrivelse av ordningene de mener trengs for å sikre at avtalen kan håndheves. Det gjelder spesielt i den snaut to år lange overgangsperioden som er planlagt etter brexit. I denne perioden er det meningen at det aller meste av EUs lover og regler skal fortsette å gjelde i Storbritannia.

EUs forslag er at avtalen skal inneholde en egen hurtigprosedyre for å straffe britene hvis de bryter reglene.

Provokativt forslag

En foreløpig beskrivelse av prosedyren ble gjort kjent allerede den 7. februar, gjemt bort i en liten fotnote til et forhandlingsnotat.

Der var forslaget at EU ensidig bør ha rett til å suspendere enkelte av Storbritannias rettigheter i det indre marked i tvister der det vil ta for lang tid å føre saken for EU-domstolen.

Forslaget vakte ikke overraskende kraftige reaksjoner i London. Den britiske brexitministeren David Davis karakteriserte det som «uhøflig».

– Det var ikke i god tro, og vi mener det var uklokt å publisere det, sa han til Sky News.

Intern uenighet

Ifølge avisa The Telegraph skal formuleringen ha blitt oppfattet som så krass at den også vakte forargelse i enkelte av de 27 medlemslandene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut.

Siden har de 27 forhandlet internt. Men EU-siden vil etter alt å dømme stå fast på det at det trengs en egen prosedyre som gjør det mulig å vedta straffetiltak raskt.

Grunnen er at den normale prosedyren kan trekke ut i flere år, forklarer en sentralt plassert EU-diplomat overfor NTB. Den normale prosedyren er at EU-kommisjonen først innleder en dialog med medlemslandet som har brutt reglene, for deretter å føre saken for EU-domstolen hvis ingenting skjer.

Turbo

EUs bekymring er at overgangsperioden allerede skal være over før en slik straffeprosedyre når sin konklusjon.

Konsekvensen blir at trusselen om straff mister all troverdighet.

EUs forslag er derfor at det skal innføres en turbo som gjør det mulig å sette opp farten i de siste leddene av prosessen. I stedet for å måtte vente på en dom fra EU-domstolen, skal EU for eksempel kunne ta beslutninger som bygger på eksisterende rettspraksis.

Forslaget vil neppe bli godt mottatt av britene.

Deres standpunkt er at det holder med en komité der EU og Storbritannia skal kunne møtes for å diskutere seg fram til løsninger i fellesskap.(Vilkår)

Slik får de til å eie hytte sammen
De deler en gammel og ærverdig slektshytte med 37 sengeplasser. Kusiner, tremenninger og firmenninger om fordelene og utfordringene med å eie sammen.
01:49
Publisert: