Raab la torsdag frem de første 25 av rundt 80 tekniske notater med tips og råd til næringsliv og forbrukere om hva de må gjøre for å forberede seg på et brudd uten avtale, et såkalt hardt brudd.

Regjeringen advarer britiske forbrukere om at det trolig både vil bli mer tidkrevende og dyrere å bruke kredittkort når de kjøper varer fra EU.

Britiske borgere bosatt i EU kan samtidig miste tilgang til sine bankkontoer, heter det i notatene. For næringslivet vil en ikke-avtale innebære stans i fri flyt av varer, og det blir krav om tolldeklarering, skriver The Guardian.

Toll og medisinlager

Bedriftene bør tenke gjennom om de bør «leie inn hjelp fra tollmeglere, fraktselskap eller logistikkselskap for å få assistanse, alternativt anskaffe hensiktsmessig programvare og autorisasjoner», heter det.

Notatene slår også fast at EU ventes å innføre toll på britiske varer dersom ingen brexit-avtale inngås. Næringslivet bør derfor iverksette nødvendige skritt og eventuelt reforhandle inngåtte avtaler.

Notatene nevner også områder der eksisterende EU-regelverk blir innlemmet i britisk lovverk, som arbeidstageres rettigheter og eksport av farlige stoffer.

Han sa under fremleggelsen at Storbritannia har opparbeidet et lager på over 200 typer medisin for en tremånedersperiode, og at myndighetene i samarbeid med legemiddelfirmaer skal sikre lagre i ytterligere seks uker.

Nord-Irland

Raab sier han er «fortsatt sikker på» å oppnå en god avtale med EU og viser til at London og Brussel er enige om rundt 80 prosent av brexit-sakene.

Grensepasseringen mellom Nord-Irland og Irland er imidlertid uløst. Inntil videre bør derfor næringsliv som driver handel over grensen på den irske øya, rådføre seg med myndighetene i Irland, heter det i Raabs notater.

Raab skal legge frem de resterende tekniske notatene i løpet av de kommende ukene.

Storbritannia og Brussel håper å kunne være enige om en avtale innen oktober, slik at man får tid til å ratifisere den både i Parlamentet i London og i de ulike nasjonalforsamlingene i EUs medlemsland før 29. mars.

Siste fase

Tirsdag møtte Raab EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

– Forhandlingene går nå inn i siste fase. Vi er blitt enige om at det fra nå av skal forhandles kontinuerlig, sa Barnier etter møtet.

Barnier sa det fortsatt er uklart hva som skal skje med grensepasseringen mellom Irland og Nord-Irland. Men grensetvisten må avdramatiseres, sa Barnier. I stedet må man utrede svar på praktiske utfordringer om hvilke kontroller som trengs, hvor de skal finne sted, og hvordan grenseregimet skal håndteres, uttalte Barnier.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Møt generasjonen som utfordrer motebransjen innefra.
Nye norske modeller kommer i flere former og farger enn noen gang.
04:02
Publisert: