Med et krevende politisk styringsgrunnlag og en uviss EU-fremtid, har eksperter pekt på at finansminister Philip Hammond har en bortimot umulig oppgave med å planlegge for både kortsiktig, britisk velferd og en langsiktig, kostbar brexit-prosess.

Onsdag la den pressede statsråden frem budsjettforslaget for det siste året før Storbritannia er planlagt utmeldt av EU i mars 2019.

Siden brexit-avstemningen i juni i fjor har Storbritannia slitt med treg økonomisk vekst, et pund som har sunket med nesten 15 prosent, og en inflasjon som har nådd tre prosent. I tillegg har høye boligpriser gjort det vanskelig, spesielt for unge, å komme inn på markedet.

Nye prognoser viser at den årlige veksten i britisk bnp i 2017 blir 1,5 prosent, mot tidligere anslått 2,0 prosent i mars.

Veksten er ventet å synke frem til 2020, før den snur. Det er første gang i moderne britisk historie at samtlige bnp-prognoser i samme måling er spådd til å ligge under to prosent, ifølge Ed Conway, økonomikommentator for Sky.

Roper varsko for produktiviteten

Svak vekst og lav produktivitet, blant annet på grunn av usikkerheten rundt forholdet til EU, må gripes fatt i umiddelbart om Storbritannia skal gjøre økonomien «fit for the future», mener politikkprofessor Steve Coulter ved London School of Economics and Political Science (LSE).

– Storbritannia er i en situasjon der arbeidsledigheten ikke er veldig høy, men det er ikke produktiviteten heller. Hvis ikke dette tas tak i, kan det få katastrofale konsekvenser når brexit er fullført, sier Coulter, som mener en fornuftig handelsavtale må på plass for at ikke brexit-forhandlingene skal mislykkes.

Over en tiårsperiode har OECD spådd at den britiske produktiviteten kan synke med tre prosent som følge av mindre handel med EU. Coulter sier at økt satsing på infrastruktur og kursing vil være nyttige brexit-grep i budsjettet, men at Hammond i realiteten har lite handlingsrom.

– Midlene i budsjettet er få, og store overraskelser kan koste Hammond jobben. Samtidig er det vanskelig å forberede Storbritannia på brexit når så få detaljer er avklart, sier Coulter.

Statsminister Theresa May og hennes regjering har fått mye kritikk for håndtering av brexit-spørsmålet. Arbeidsforholdene er blitt vanskeligere etter at de konservative mistet flertallet i Parlamentet etter sommerens nyvalg.

Lover nye EU-milliarder

Under onsdagens fremleggelse av budsjettet uttrykte finansminister Hammond skuffelse over ventet produktivitetsvekst. Ifølge Hammond blir den britiske innsatsen i «teknologirevolusjonen» en viktig brikke i snuoperasjonen.

Finansministeren sa videre at EU-forhandlingene er i en kritisk fase, men avviser at han tar lett på oppgaven.

– Vi har brukt over 700 millioner pund på brexit-forberedelser. Over de neste to årene skal vi sette av nye tre milliarder pund, sa Hammond under fremleggelsen.

Også EU håndterer budsjettspørsmål denne uken. Hittil har britiske bidrag utgjort rundt 13 prosent av EU-økonomien, ifølge NTB.

– Utmeldingen er verst for Storbritannia. Jeg tror EU fint vil fordele de økonomiske byrdene mellom seg, spesielt fordi May har lovet en solid sum, sier LSE-professor Coulter om «skilsmisseoppgjøret», som spekuleres i å bli over 30 milliarder pund totalt.

Nedgraderte kredittratingen

I høst har May forsøkt å bedre forholdet til EU etter at britene vendte dem ryggen. Under en tale i Firenze i september sa hun at Storbritannia vil være «EUs beste venn og partner» når britene tar steget ut.

Kredittvurderingsbyrået Moody's svarte kort tid etter med å senke Storbritannias kredittrating, og begrunnet det med usikkerhet rundt budsjettbalansen og at statsgjelden var ventet å stige som følge av brexit.

I 2013 ble ratingen senket fra øverste nivå, etter at Mays forgjenger David Cameron kunngjorde folkeavstemningen om nettopp brexit – en avstemning hvor 51 prosent av britene stemte for utmeldelse fra unionen.

Til tross for en langdryg forhandlingsprosess mellom London og Brussel, ble det vist små tegn til brexit-aktivitet tidligere i uken. Nylig ble det bestemt at Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og Det europeiske legemiddelbyrå (EMA) flyttes ut av den britiske hovedstaden til fordel for henholdsvis Paris og Amsterdam. (Vilkår)

Feirer at Robert Mugabe har gått av
Folk gikk ut i gatene for å feire at president gjennom 30 år i Zimbabwe Robert Mugabe har gått av
00:42
Publisert: