– Norske arbeidsplasser står i fare dersom det ikke er forhandlet fram en avtale når britene forlater EU neste vår. 70 prosent av norske bedriftslederne mener at brexit ikke får noen konsekvenser for dem. Det er en undervurdering, sier direktør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling til NTB.

Varestans og køer

En skilsmisse uten en ny avtale på plass kan få dramatiske følger:

– Vi må ta inn over oss at selv om det kan være en politisk vilje til å fortsette som før, så skjer ikke det av seg selv dersom det ikke er forhandlet fram en avtale før bruddet. Skrekkscenarioet er at tollsystemene ikke er på plass i Storbritannia, at det oppstår lange køer på grensene, at varer ikke slippes inn, at fly ikke kan lande og at alt av forsikringer, førerkort og lignende juridisk sett ikke vil gjelde, sier Myhre til NTB.

– Det vil kunne ha store praktiske konsekvenser både for bedrifter og vanlige folk, konkluderer han.

Omfattende handel

Storbritannia er Norges største handelspartner for varer og tredje størst dersom olje- og gass holdes utenom.

Det britiske markedet tar unna nær 20 prosent av eksporten fra Norge. Av en total vareeksport på 843 milliarder kroner i fjor, eksporterte norske bedrifter varer for 177 milliarder kroner til Storbritannia.

Det er om lag 700 britiskkontrollerte selskap i Norge med en omsetning på 150 milliarder kroner og 40.000 ansatte. Motsatt er det om lag 250 norskkontrollerte foretak med en omsetning på 60 milliarder kroner og totalt 15.000 ansatte i Storbritannia.

Storbritannia er det klart viktigste enkeltmarkedet for norsk eksport av tjenester, og det viktigste utenlandske enkeltmarkedet for skipsfartsnæringen.

EU-toppmøte

Brexitforhandlingene står på dagsorden under andre dag av EUs toppmøte i Brussel fredag. Fortsatt gjenstår de vanskeligste temaene. Usikkerheten er stor og voksende, sett med NHOs øyne.

– Fordelen med EU er at de er vant til å håndtere kriser og som oftest er i stand til å finne et kompromiss. Men det vi ser i diskusjonen i Storbritannia er store motsetninger internt i regjeringen og i det politiske landskapet. Dette gjør at situasjonen er uklar og usikker, sier Myhre.

Selv om EU og britene i prinsippet er enige om en overgangsordning som viderefører dagens ordninger fram til 2020, kan dette settes ut av spill dersom grensespørsmålet mot Nord-Irland ikke finner sin løsning.

– Alt henger sammen, og det øker vår bekymring. Det skaper usikkerhet for bedriftene, understreker Myhre.

Sjekkliste

NHO har laget en omfattende sjekkliste for sine medlemsbedrifter.

– For det første er det mange som undervurderer egen sårbarhet. Den må alle gå gjennom, både når det gjelder handel og øvrige relasjoner med Storbritannia. Dernest bør man gå gjennom hele verdikjeden, altså kartlegge hvilke leverandører eller underleverandører som kan ha en sårbarhet overfor Storbritannia, sier Myhre.

Han mener det handler om å ta et verst tenkelig utfall på alvor – altså en situasjon med en skilsmisse uten avtale eller brudd i forhandlingene:

– Da kan det bli trøbbel med toll, forsinkelser, problemer med finansiering og logistikkutfordringer, for å nevne noe, advarer NHOs internasjonale direktør.(Vilkår)

Det som politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim peker på her, er helt nytt i norsk politikk
Partiet Rødt oppsummerte før sommeren på Lompa i Oslo.
02:44
Publisert: