Canada planlegger å stenge alle sine kullkraftverk innen 2030 for å kutte utslippene av klimagasser.

Det kunngjorde miljøminister Catherine McKenna mandag. Kraftverkene, som ligger i fire provinser i Canada, står til sammen for utslipp som tilsvarer 1,3 millioner biler.

– Som et ledd i regjeringens visjon for en ren vekstøkonomi, kommer vi til å akselerere overgangen fra tradisjonell kullkraft til ren energi innen 2030, sa McKennan på en pressekonferanse.

Hun åpnet for at fangst og lagring av CO2 fra kraftverkene kan være et alternativ til å stenge dem.

Mens Canadas oljenæring har svært høye klimautslipp, er strømproduksjonen i stor grad basert på vannkraft og annen fornybar energi. Hele 80 prosent av strømmen produseres med vann-, vind- og solkraft, annen fornybar energi og atomkraft.

Ved å stenge kullkraftverkene håper regjeringen å øke andelen til 90 prosent. Dermed blir det lettere å oppfylle Canadas forpliktelser i Parisavtalen.

Statsminister Justin Trudeau planlegger også å innføre et system for handel med utslippskvoter. Trudeaus klimapolitikk står i skarp kontrast til uttalelsene til USAs neste president Donald Trump, som i valgkampen lovet å «kansellere» Parisavtalen og satse på kull for å skape arbeidsplasser.

Gasellevinner i Rogaland: - Kineserne er store kunder
- Vi så etterspørselen i markedet etter norske kosttilskudd, blant annet fra kineserne, forteller Arve Høgemark i Biopharma.
02:17
Publisert: