Ifølge offisielle dødstall, innrapportert av verdens land, har pandemien hittil krevd 6,65 millioner liv. Eksperter er imidlertid enige om at det virkelige tallet på døde er langt høyere.

En oversikt på Worldometer , basert på offisielle dødstall, viser at pandemien har krevd flest liv i USA. Der er det registrert 1,12 millioner koronarelaterte dødsfall, mens Brasil kommer på andreplass med 694.000 dødsfall og India på tredjeplass med drøyt 530.000.

Målt i forhold til folketall troner Peru på toppen med 648 dødsfall per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bulgaria med 557, Ungarn med 505 og Bosnia med 500. Det tilsvarende tallet for Norge er 83.

Peru topper listen over offisielle koronadødsfall per innbyggere, med 648 per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bulgaria med 557, Ungarn med 505 og Bosnia med 500. Det tilsvarende tallet for Norge er 83.
Peru topper listen over offisielle koronadødsfall per innbyggere, med 648 per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Bulgaria med 557, Ungarn med 505 og Bosnia med 500. Det tilsvarende tallet for Norge er 83. (Foto: Guadalupe Pardo/AP)

Stor forskjell

Forskjellen mellom offisielle og reelle dødstall er imidlertid stor i mange land og kan øke ytterligere det kommende året. Tallet på koronarelaterte dødsfall i Kina vil ifølge en prognose trolig passere 1 million før 2023 er omme, det offisielle dødstallet i dag er på under 5.300.

Det kan være svært vanskelig å påvise at folk dør som direkte følge av covid-19, sier Antoine Flahault som leder instituttet for global helse ved universitetet i Genève.

Ifølge Flahault kan det være relativt enkelt å fastslå dødsårsak hos pasienter som har fått påvist covid-19, men slett ikke alltid. I mange tilfeller er det svært vanskelig for legene.

Analyserer overdødelighet

Forskere forsøker derfor å analysere statistikk over dødsfall for på den måten undersøke i hvilken grad det har vært overdødelighet siden pandemien brøt ut.

Ved hjelp av slike analyser konkluderte forskere tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig at det trolig døde 14,83 millioner mennesker av covid i 2020 og 2021. Det er nesten tre ganger flere enn de 5,4 millioner dødsfallene som offisielt ble registrert i disse to årene.

Forskere ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i USA anslo i en tilsvarende analyse i mars i fjor at hele 18,2 millioner liv til da var gått tapt som følge av pandemien.

Tidsskriftet The Economist har også tatt for seg dødstall og oppdaterer regelmessig sin oversikt over antatte covid-ofre. Deres siste anslag lyder på 21 millioner døde siden viruset først ble påvist i Kina i desember 2019.

Selv disse tallene kan imidlertid være for lave, tror Antoine Flahault.

Flest i India

Ifølge WHO er underrapporteringen av covid-dødsfall trolig størst i India. Der var overdødeligheten på 4,74 millioner i 2020-21, et tall indiske myndigheter bestemt har avvist.

Russland hadde i disse to årene en overdødelighet på drøyt 1 million, og også i flere land i Sør-Amerika var det store avvik mellom antallet offisielle koronarelaterte dødsfall og faktisk overdødelighet.

I Peru ble det i de to første årene av pandemien registrert dobbelt så mange dødsfall som i årene før, mens det offisielle dødstallet fortsatt er på under 220.000.

Hanno Ulmer ved det medisinske universitetet i Innsbruck understreker at Peru i disse årene også opplevde et utbrudd av denguefeber, noe som kan ha bidratt til mange dødsfall som ikke var relatert til covid-19.

Koronapandemien har offisielt kostet 530.000 liv i India, men Verdens helseorganisasjon tror det reelle antallet er langt høyere.
Koronapandemien har offisielt kostet 530.000 liv i India, men Verdens helseorganisasjon tror det reelle antallet er langt høyere. (Foto: Mahesh Kumar A/AP)

Få data

Mange land har få data om dødsfall, noe som gjør det svært vanskelig å vurdere hvor mange liv som gikk tapt under pandemien, konstaterer WHO.

– I nesten halvparten av verdens land er det nesten umulig å vurdere overdødelighet basert på de data som foreligger, og vi må derfor benytte statistiske modeller, medga WHOs forskere nylig.

Bare seks av 47 afrikanske land legger frem månedlige oppdateringer, konstaterer de.

Frykter massedød

Kinas beslutning om å oppheve de strenge koronarestriksjonene vil trolig resultere i massedød, tror ekspertene.

Få av Kinas 1,4 milliarder innbyggere har opparbeidet immunitet fra tidligere smitte, og andelen vaksinerte er også lav, særlig blant eldre.

Kina har grovt underrapportert antallet covid-dødsfall og i løpet av året vil det trolig dø over 1 million mennesker der som følge av viruset, tror eksperter.
Kina har grovt underrapportert antallet covid-dødsfall og i løpet av året vil det trolig dø over 1 million mennesker der som følge av viruset, tror eksperter. (Foto: Chinatopix / AP / NTB)

IHME spår over 300.000 koronarelaterte dødsfall i Kina innen 1. april og tror antallet vil passere 1 million innen utgangen av året.

Kinesiske myndigheter endret rett før jul definisjonen for covid-dødsfall og vil heretter bare registrere dem som dør av respirasjonssvikt, noe som ifølge eksperter på dramatisk vis vil redusere antallet virus-relaterte dødsfall.

Kapasiteten ved kinesiske sykehus har de siste ukene blitt sprengt som følge av mange nye covid-tilfeller, men myndighetene har knapt registrert et eneste nytt dødsfall som følge av dette.

– Gode data er den eneste måten vil kan sikre oss et forsprang på viruset på, mener professor Ali Mokdad ved IHME.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.