Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) er ute med nye prognoser for de fremvoksende økonomiene i Asia. De generelle vekstutsiktene er svakt bedre enn fra den forrige oppdateringen og nå forventes det en vekst for neste år på seks prosent. Hovedårsaken er økt handel.

Økt handel og åpenhet

Kina, som er verdens nest største økonomi – bak USA, forventes å få en økonomisk vekst på 6,4 prosent i 2018. Hvis disse prognosene slår til, er dette den svakeste veksten siden 1990.

Dette var året etter demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, hvor mange sivile ble drept og Kina ble underlagt økonomiske sanksjoner fra vestlige land.

Utviklingsbankens sjeføkonom understreket på onsdag at åpen og fri handel er viktige årsaker til at regionen fortsatt vil få en vekst som er rundt tre ganger så høy som gjennomsnittet i OECD-landene.

ADB mener industrilandene vil få en vekst på 2,2 prosent i år og to prosent i 2018.

– Vekstmomentet i Asias fremvoksende markeder, støttet opp av høyere eksport, viser at åpenhet fortsatt er viktig for en inkluderende økonomisk utvikling, sa Yasuyuki Sawada.

For første gang siden finanskrisen rammet for nesten ti år siden, er det økonomisk vekst i alle verdens 20 største økonomier. Sør-Asia er den regionen som vil få høyest vekst i Asia. Sørøst-Asia ligger like bak takket være store infrastrukturinvesteringer og høyt privat forbruk.

Iskalde klimamål

Den kinesiske ledelsen ønsker seg ikke tilbake til perioden for ti-femten år siden da den årlige økonomiske veksten var på over ti prosent i året fra 2003 til 2007. De ønsker kvalitetsvekst og ikke vekst for enhver pris.

Forurensende fabrikker og kullkraftverk er blitt stengt i år. Disse skal erstattes med blant annet gasskraftverk og fornybare energikilder. Problemer er at disse ikke står ferdige. Målet er å redusere luftforurensningen med 15 prosent i vintermånedene i Nord-Kina i år.

I Beijing er det full vinter og minusgrader. I Harbin i nordøst-Kina var det minus 20 på onsdag. I 28 byer i Nord-Kina er det blitt forbudt å bruke kull til oppvarming i år. Det har vært demonstrasjoner i flere byer mot forbudet. Millioner av mennesker fryser og det har vært dødsfall.

– Det har tidligere vært oppvarmingsproblemer, men i år er dette spesielt alvorlig da forsyningskjeden ikke har holdt høyt nok tempo. Under planleggingen av å redusere klimautslippene har ikke myndighetene koordinert godt nok med gassprodusentene, sier energianalytiker Lin Boqiang ved Xiamen University til New York Times.

Rammer produksjonen

Det er mangel på gass i minst seks kinesiske provinser, blant annet Hebei, Shandong og Shaanxi. Det er minst 40 millioner kubikkmeter gass for lite hver dag, sa energidepartementet i Guizhou-provinsen sist fredag.

Dette kan slå ut på den økonomiske aktiviteten.

«Aluminium og andre tungindustribransjer står overfor alvorlige produksjonskutt frem til 15. mars. Dette vedtaket kan komme til å veie tungt på bruttonasjonalproduktet», skriver professor Christopher Balding ved HSBC Business School i et innlegg hos Bloomberg.

Gassprisene har økt med over 70 prosent enkelte steder, blant annet i millionbyen Tianjin like ved Beijing.

China National Petroleum har begrenset salg av naturgass til fabrikker og industriområder for å forsøke å prioritere oppvarming av boliger. Det tyske industriselskapet BASF erklærte force majeure ved en stor fabrikk i storbyen Chongqing på tirsdag.

Fire store kjemiske anlegg i den vestlige delen av Kina har innstilt all produksjon i inntil fire måneder.

– Dette er den alvorligste mangelen på gass siden det ble vedtatt å tilrettelegge for øke bruk av gass som energikilde, sier energikonsulent Daniel Yergin, som er på reise i Kina, til New York Times.(Vilkår)

Derfor bør du betale litt ekstra for de støyreduserende hodetelefonene
Gråbeins Gadget Guide: Hodetelefoner med støyreduksjon bør koste litt, og selvsagt skal de de være trådløse.
01:37
Publisert: