Hittil har det å motta dagpenger ikke vært en hindring for å bli dansk statsborger. Begrunnelsen har vært at det er snakk om en delvis selvfinansiert forsikring. Danske arbeidstakere må betale en særskilt forsikring for å ha rett til dagpenger.

Samtidig vil den borgerlige regjeringen redusere perioden som man kan bli forsørget av det offentlige til fire måneder i løpet av de siste fem årene, mot dagens seks måneder.

– Det er helt avgjørende at de borgerne som vi gir statsborgerskap, kan forsørge seg selv. Derfor er det avgjørende at det å være på dagpenger også teller som ikke å være selvforsørgende, sier Laura Lindahl fra Liberal Alliance, som sitter i regjeringen sammen med Venstre.

Både Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten avviser forslaget. De mener det vil være negativt for fleksibiliteten i arbeidslivet.

– Dagpengesystemet er en del av den danske modell. Det er svært viktig for at det skal være enkelt for arbeidsgivere å ansette og si opp medarbeidere, sier SF-politikeren Kirsten Normann Andersen.

Sosialdemokratene har ennå ikke tatt stilling til forslaget, men avviser det i utgangspunktet ikke. Forslaget fra mindretallsregjeringen er uansett sikret flertall ettersom det støttes av Dansk Folkeparti.

Foreningen av Udlændingeretsadvokater mener at tiltaket bryter med de grunnleggende rettighetene til personer som ønsker å bli danske statsborgere.

– Dette er helt urimelig, sier foreningens leder, Jytte Lindgård, til avisen Berlingske.(Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: