Dronningen holder en stor middag på kongeskipet Dannebrog, men har for lengst gitt beskjed om at ingen andre barnebarn enn den eldste sønnen til kronprins Frederik skal motta apanasje.

– Derfor har vi en situasjon hvor de øvrige sju barnebarn skal ut og være selvforsørgende. Prins Nikolai vil stadig være en del av kongehuset og delta i en del arrangementer, men uten å få lønn for det, sier historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Han mener dette gjenspeiler den debatten man i lengre tid har hatt i opinionen om hvorvidt det er rimelig at dronningens mange barnebarn skal ha apanasje.

Prinsen kan fritt velge utdannelse og arbeid, men det ligger ifølge Hovbakke Sørensen i kortene at han velger en videregående utdannelse. Prins Nikolai har siden 2014 gått på Herlufsholm kostskole.

(©NTB)(Vilkår)