Debatten om våpenlovene blusser opp igjen i USA

Flere demokrater ønsker strengere våpenlover etter massakren i Las Vegas, men tidligere skytemassakrer har ikke resultert i lovendringer.

Publisert 3. October 2017, kl. 07.45Oppdatert 3. October 2017, kl. 07.45