Etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) la frem aprilrapporten, hvor det knapt fantes lyspunkter, ble alt verre. En IEA-direktør beskriver forrige måned som «Black April».

«Den mørke stemningen toppet seg med da prisen på fremtidskontrakter stupte til nesten minus 40 dollar,» skriver IEA.

I mairapporten, som ble lagt frem torsdag formiddag, spares det heller ikke på hvor alvorlig situasjonen er for oljesektoren. Etterspørselen i andre halvår vil bli enda lavere enn IEAs prognoser fra april.

«Den globale oljeforsyningen er satt til å falle med 12 millioner fat dagen i mai til 88 millioner fat – den laveste produksjonen på ni år,» skriver IEA.

Massiv nedstengning

IEA ser enkelte lyspunkter takket være at oljeproduserende land, ledet av Saudi-Arabia og Russland, ble enige om produksjonskutt. Andre land har fulgt etter, blant annet USA, Canada og Norge.

«Utsiktene har bedret seg noe og oljeprisene har steget litt, men de er fortsatt langt under hva de var før koronakrisen», påpeker IEA.

Opec-landene og Russland (Opec+), sammen med andre oljeproduserende land, ble i april enige om å redusere oljeproduksjonen med rundt ti millioner fat dagen. Saudi-Arabia vil redusere oljeproduksjonen med 4,4 millioner fat i juni sammenlignet med toppmåneden april.

«Vi opplever massive produksjonskutt utenfor Opec+. Disse kommer raskere enn ventet», skriver IEA.

Det er større enn ventede produksjonskutt i Canada og USA. I april var den gjennomsnittlige dagsproduksjonen i Nord-Amerika tre millioner fat lavere enn ved begynnelsen av året. USA vil stå for den største produksjonsnedgangen i 2020 med 2,8 millioner fat.

«I juni kan reduksjonen bli på fire millioner fat dagen, og kanskje blir det mer», ifølge IEA.

Frykter adferdsendringer

IEA antar at rundt fire milliarder av verdens befolkning var underlagt koronarestriksjoner på det meste. I slutten av mai ventes det at dette antallet er nede på rundt 2,8 milliarder mennesker. I og med at flere forflytter seg øker etterspørselen etter drivstoff.

Etterspørselen i inneværende kvartal vil være 19,9 millioner fat svakere enn i andre kvartal 2019.

I april antok IEA at etterspørselen etter olje ville falle med 9,3 millioner fat dagen i 2020. De nye prognosene er svakt bedre – med et fall i oljeetterspørselen på 8,6 millioner fat. Dette er en reduksjon på rundt 8,5 prosent sammenlignet med 2019.

Den største usikkerheten er hva som skjer når land begynner å åpne opp igjen og hvilke adferdsendringer nedstengningen fører til.

IEA spør om ordningen med hjemmekontor vil fortsette. Vil forretningsreiser bli erstattet med videokonferanser? Eller vil folk være mer tilbakeholdne med å bruke kollektivtransport og bruke bil mer? Vil byer tilrettelegge for økt bruk av sykkel?

«Det er sannsynlig at enkelte adferdsendringer som ble innført for å få kontroll med viruset i mars fortsetter, noe som bremser etterspørselsveksten etter olje», skriver IEA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.