Det er 20 år siden det først ble stilt spørsmål rundt utlånspraksisen til mindre thailandske finansinstitusjoner. Ingen trodde at dette skulle føre til større problemer for Thailand – langt mindre spre seg. Dette ble begynnelsen på Asia-krisen.

En dragkamp

Den kinesiske sentralbanken er kjent med risikoen som eksisterer i regionbanker og finansinstitusjoner.