DNO hadde tidligere fire lisenser i Jemen, men ga avkall på én av dem omtrent da Saudi-Arabia gikk til krig mot de lokale Houthi-opprørerne i mars 2015.

I fjor høst ga oljeselskapet avkall på ytterligere to lisenser, men de har fortsatt lisens for ett felt i Hadramaut-provinsen. Produksjonen har imidlertid stanset opp også der.

Sparket via epost

Nærmere 200 ansatte fikk sparken via SMS og epost i 2015 og gikk da rettens vei for å få kjent oppsigelsene ugyldige. De vant i første rettsinstans, og DNO tapte også ankesaken i Jemen.

Retten slår fast at så lenge oljeselskapet har lisens i landet, er oppsigelsene ugyldige, og de ansatte har krav på 75 prosent lønn.

Siden DNO nekter å betale, har domstolen tatt beslag i selskapets eiendeler i Jemen, blant annet kontorlokaler, biler og bankkontoer.

Resultatløs mekling

Oljearbeiderne i DNO Jemen Union søkte bistand fra LO-forbundet Industri Energi i Norge, som på vegne av dem klaget saken inn for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Dette organet har sitt sekretariat i Utenriksdepartementet og skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Partene ble innkalt til mekling, som ble ledet av advokat Frode Elgesem. Han har nå gitt opp.

– Det har vært fire meklingsmøter, med de har vært resultatløse, opplyser internasjonalt rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi til NTB.

– Jeg kan bekrefte at meklingen ikke førte fram, sier jussprofessor Ola Mestad, som leder OECD-kontaktpunkt.

Desperat

– Situasjonen for de sparkede arbeiderne er desperat, konstaterer Tofte.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept i Jemen de siste to årene, 17 millioner lever nå på sultegrensa, skole og helsevesen ligger i ruiner, og flere tusen har bukket under i en koleraepidemi.

DNO viser til at selskapet har taushetsplikt inntil OECD-prosessen er sluttført.

– På grunn av sikkerhetssituasjonen i Jemen, er DNOs aktiviteter i landet stadig omfattet av force majeure, sier DNOs talsperson Thomas Strouse i en skriftlig kommentar til NTB.

Force majeure brukes i kontraktssammenheng om ansvarsfritak ved uforutsette eller ekstraordinære omstendigheter som krig.

Krig og sult

Verken Tofte, Elgesem eller Mestad kan kommentere hvorfor meklingen mellom Industri og Energi og DNO endte resultatløst før det foreligger en slutterklæring fra OECD-kontaktpunktet.

– Den vil inneholde vår vurdering og våre anbefalinger til hvordan vi mener striden bør løses, sier Mestad.

Kontaktutvalgets slutterklæring innebærer imidlertid ingen rettsplikt for DNO, som uansett utfall kan nekte å gjeninnsette og lønne de sparkede arbeiderne i Jemen.

– Den eneste muligheten de da har, er å gå til sivilt søksmål mot selskapet, men det er en omfattende og langtekkelig prosess med uvisst utfall, sier Mestad.(Vilkår)

Lloyd Sundstøl har egenhendig funnet opp en måte å knuse gammel vei til ny på
Se hvordan Norges aller vanskeligste veier blir som nye.
01:33
Publisert: