Det svært omdiskuterte innreiseforbudet har vært en av president Donald Trumps fanesaker og ble i grove trekk midlertidig godkjent av høyesterett mandag, med noen forbehold. Forbudet gjelder borgere fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. 

Opprinnelig var Irak også omfattet, men ble fjernet i en ny versjon. Da høyesterett ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre innreiseforbudet, var det under forutsetningen at det blir gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom familie, studier og arbeid.

Nå har delstaten Hawaii sendt inn en hastebegjæring og bedt om at forbudet ikke håndheves overfor personer som ikke er omfattet av justisdepartementets definisjonen av nær familie. 

Hawaii reagerer på at familierelasjoner som kvalifiserer til innreise, er definert til forelder, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter eller søsken. Å ha besteforeldre, barnebarn, tante, onkel, niese, nevø, forlovede, søskenbarn, svigerinne, svoger eller annen familie med innvilget opphold i USA hjelper ikke. 

Delstaten ber en føderal dommer, Derrick Watson, fastslå at administrasjonen ikke kan begrense begrepet familierelasjoner på denne måten. Watson har foreløpig ikke utstedt en slik kjennelse.

Selv om innreiseforbudet trer i kraft, er ikke punktum i saken satt. Høyesterett skal ta endelig stilling til anken når de kommer sammen igjen etter sommerferien i oktober.(Vilkår)

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: