– Gratulerer til @JunckerEU og @realDonaldTrump: Et gjennombrudd som kan hindre handelskrig og redde millioner av jobber! Storartet for den globale økonomien, skrev Altmaier på Twitter onsdag.

Også lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, er fornøyd med utviklingen.

– Han er oppmuntret av dette fremskrittet med våre europeiske allierte og håper og se mer av dette, sa en talsperson for Ryan etter kunngjøringen fra partene.

Den republikanske senatoren Chuck Grassley omtalte kunngjøringen som «trolig den eneste positive uttalelsen om at fremskritt er blitt gjort» mens den republikanske senatoren Joni Ernst uttrykte entusiasme for at europeerne skal kjøpe mer soyabønner.

– Soyabønner er stort her i Iowa. Takk @realDonaldTrump for at du kobler inn EU og jobber for en seier for USA, skrev Ernst på Twitter.

– En stor dag

USA og EU er enige om rammene for en fremtidig handelsavtale og vil jobbe for å bygge ned tollsatser og subsidier på begge sider av Atlanterhavet.

– Det har vært en stor dag, sa president Donald Trump på en pressekonferanse i Rosehagen etter møtet med Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker i Det hvite hus onsdag.

Den amerikanske presidenten understreket at EU og USA nå starter en «ny fase» i forholdet og snakket om et nært vennskap med sterke handelsforbindelser der begge parter vil vinne.

Juncker betegner møtet med Trump som godt og konstruktivt, og takket den amerikanske presidenten.

– Da jeg ble invitert til Det hvite hus, hadde jeg én intensjon, og det var å inngå en avtale i dag. Og vi har inngått en avtale i dag, sa Juncker.

Nulltoll

I en felles uttalelse kunngjør partene at de vil jobbe sammen mot null tollsatser, null barrierer uten tollsatser og null subsidier på industrivarer utenom biler.

– Vi ønsker å styrke handelsforbindelsene ytterligere til gunst for alle amerikanske og europeiske borgere, sa Trump, mens Juncker opplyste at partene også er enige om å la være å innføre ny toll så lenge forhandlingene pågår, og at tollen på stål og aluminium skal revurderes.

Samtidig lovet Trump «å løse» spørsmålet om tollsatsene USA allerede har innført på stål og aluminium, satser som har fått EU og flere andre land til å svare med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

Energisamarbeid

I tillegg til å jobbe mot nulltoll opplyste partene at de vil styrke det strategiske samarbeidet om energi, og ifølge Trump vil EU bli «en massiv kjøper» av flytende amerikansk naturgass (LNG). Dette vil ifølge ham gi europeiske land en mer diversifisert energiforsyning. Han har tidligere kritisert Tyskland for landets store naturgassimport fra Russland.

Juncker bekreftet at EU vil bygge flere mottak for lng.

I den felles uttalelsen heter det også at partene vil samarbeide om å øke handelen av blant annet kjemikalier, legemidler og soyabønner.

Reform av WTO

– USA og EU har til sammen over 830 millioner innbyggere og utgjør mer enn 50 prosent av verdens bnp. Om vi samarbeider kan vi gjøre planeten vår bedre, sikrere og rikere, sier partene i uttalelsen.

Videre heter det at EU og USA også skal diskutere spørsmål som felles minstestandarder og reform av WTO, for å forhindre urettferdige handelspraksiser.

– Vi har bestemt å nedsette en arbeidsgruppe med en gang, bestående av våre nærmeste rådgivere, som skal lede denne prosessen videre.

«Viktig møte»

EUs svenske handelskommissær Cecilia Malmström, som fulgte Juncker til Washington, betegner onsdagens møte mellom Trump og Juncker som «viktig».

– Vi blar om, er enige om å forenkle handelen mellom oss, vi ser på nulltoll på industrivarer, energi og samarbeid om reguleringer. Selv en intensivering av arbeidet med å reformere Verdens handelsorganisasjon (WTO), skriver Malmström på Twitter.

Biltoll

Trumps tidligere trussel om å innføre 20 prosent toll på europeiske biler, betegnet Malmström før onsdagens møte som «svært urovekkende».

– Det hadde vært en katastrofe, ikke bare for europeisk og svensk økonomi, men for verden for øvrig. Det ville ha fått enorme konsekvenser for jobber, sysselsetting og økonomi, sa hun til nyhetsbyrået TT før avreisen til Washington.

Selv om den krigerske retorikken nå er dempet, innebærer Trumps uttalelse onsdag at biltoll fortsatt et ris bak speilet fra amerikansk side.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: