Kilden har ifølge avisen innsyn i den amerikanske administrasjonens arbeid med tollregimet.

– Forslaget er ikke rettet mot Norge, sier kilden.

Trump kunngjorde for to uker siden at USA vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium som importeres til USA.

Ubetydelig norsk eksport

Trump sa først at ingen land ville få unntak, men ombestemte seg senere og sa at tollen ikke ville gjelde for Canada og Mexico.

En av grunnene til at også Norge kan få unntak, skal være det tette forholdet mellom landene. I tillegg er den norske eksporten av stål og aluminium til USA ubetydelig.

Hydro er omtrent alene som eksportør til USA av disse metallene, og den direkte eksporten av aluminium er verdsatt til om lag 80 millioner kroner årlig, får VG opplyst.(Vilkår)

Binde renten? Her er renteekspertenes råd
Hør hvilken erfaring økonomene i DNs rentepanel har med fastrente og hva de mener om å binde renten nå.
01:45
Publisert: