– Koronakrisen kan være den avgjørende testen for Donald Trump. Han står nå dårligere stilt enn før, og jeg tror ikke dette er en krise han kommer gjennom og blir gjenvalgt, sier Svein Melby, USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.