Det internasjonale energibyrået (IEA) skapte internasjonal debatt da de kom med en sjokkrapport i midten av mai. IEA la frem konkrete forslag på hvordan verden kan nå målet om nullutslipp i 2050.

IEA satte en tidsfrist for nye investeringer i olje- og gassutvinning for blant annet Norge. Den løper ut allerede i år.

– Kjærkomment tegn

IEAs energiinvesteringsrapport for 2021 viser at investeringene er på vei mot hva de var før pandemien. Totale investeringer i energisektoren ventes å havne på 1900 milliarder dollar i år. Dette er en vekst på 10 prosent mot 2020.

En av verdens største finansprofiler gjorde begrepsfeil om klima – her er tabbene man må unngå
Bruk av upresise klimabegreper har blitt et stort problem. Bloombergs Akshat Rathi forklarer hvordan unøyaktige definisjoner får konsekvenser.
02:52
Publisert:

IEA anslår det vil bli investert 750 milliarder dollar i ren energi i år. Rundt 70 prosent av investeringer i kraftsektoren vil være rettet mot fornybar energi, ifølge rapporten som kom onsdag morgen.

– Oppgangen i energiinvesteringer er et kjærkomment tegn og jeg er oppmuntret av å se at mer av dette flyttes over til fornybar energi, sier IEAs toppsjef Fatih Birol i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Beløpene som investeres i fornybare energiprosjekter er fortsatt for små.

– Langt større ressurser må mobiliseres og rettes rett mot fornybare energiteknologier for å få verden på veien mot å nå nullutslippsmålene innen 2050, sier Birol.

Det haster, viser IEAs beregninger.

– Basert på våre nye nettoutslippsveikart må investeringer i ren energi tredobles innen 2030, ifølge IEA-sjefen.

Oljeselskaper investerer fornybart

Rapporten konkluderer med at det er mer og mer lønnsomt å investere i fornybar energi. Én dollar investert i solcelleenergi i 2021 resulterer i fire ganger med energiproduksjon enn hva som var tilfellet for ti år siden. Årsaken er forbedret teknologi og fallende kostnader.

Fornybare prosjekter har blomstret i markeder som har veletablerte forsyningskjeder med banker og finansinstitusjoner som finner prosjekter de kan støtte. Det er voksende momentum.

«Krav fra selskaper om ren energi for å innfri bærekraftsmålene har også spilt en rolle», ifølge IEA.

Les også:

I 2020 utgjorde oljeselskapenes investeringer i ren energi rundt én prosent av samlede investeringer. Det har skjedd et skifte i år – ledet av europeiske selskaper som blant annet Equinor.

«Dette begynner allerede å ha en innvirkning. Hvis investeringene så langt i 2021 opprettholdes for hele året kan andelen investeringer i ren energi fra olje- og gasselskapene øke til over fire prosent», skriver IEA.

Det er offshore vindprosjekter som leder an og utgjør rundt 2,5 prosent av olje- og gasselskapenes investeringer hittil i 2021. Solenergi utgjør rundt 1,2 prosent.

Etterlyser høykvalitetsprosjekter

Grønne selskaper var en av vinnerne på verdens børser i vinter. Interessen har avtatt i løpet av våren. Mye har vært spekulative investeringer.

IEA mener det er en mangel på høykvalitetsprosjekter i ren energi. Dette forsterkes av en mangel på investeringskanaler som kan knytte overskuddskapital til bærekraftsmål fra bedrifter og forbrukere.

«Selv om investeringene på ren energi vil øke med rundt åtte prosent i 2021 har finansstrømmen økt mer enn de faktiske investeringene», skriver IEA.

Investeringer i oppstrømsprosjekter og gass ventes å øke med ti prosent i 2021. Høyere olje- og gasspriser i har ført til at de opprinnelige investeringsstrategiene er endret. Det er statseide olje- og gasselskaper som står for det meste av investeringsveksten.

«Det er sterkt press på private selskaper om å holde olje- og gassporteføljene under kontroll», skriver IEA.

Heller ikke den amerikanske oljeskiferindustrien har trykket på gassen.

«For øyeblikket har de forpliktet seg til kapitaldisiplin. De bruker de høyere inntektene på å nedbetale gjeld og returnere penger til aksjonærene fremfor å øke produksjonen», ifølge IEA.

Godkjennelsen av nye kullkraftprosjekter er 80 prosent under hva de var for fem år siden. I løpet av 2020 har det imidlertid vært en svak økning. Dette kommer fra nye kullkraftprosjekter i Kina, Kambodsja, Indonesia og Pakistan.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.