– En forpliktelse fra olje- og gasselskapene til å levere rent driftsstoff til verdens forbrukere er avgjørende for utsiktene til å redusere utslipp, heter det i rapporten fra IEA mandag.

Ekspertene blir stadig mer bekymret over muligheten til å oppnå målet nedfelt i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader.

Må gjøre mer

I rapporten kommer det fram at IEA fant få tegn til store endringer i olje- og gasselskapenes investeringer, hvor mindre enn 1 prosent av de totale kapitalutgiftene utenfor deres kjernevirksomheter har gått til ren energi.

Videre heter det at ledende firmaer innen industrien dedikerer rundt fem prosent av sine totale investeringer til prosjekter utenfor olje- og gassvirksomhet, for det meste til sol- og vindprosjekter.

– En mye større endring i den samlede kapitalfordelingen er nødvendig for å fremme energioverganger, fastslår rapporten som mener at industrien kan gjøre mye mer for å svare på trusselen om klimaendringer.

15 prosent fra olje og gass

Det inkluderer mer enn å investere i rene kilder, da rundt 15 prosent av de globale energirelaterte utslippene fra drivhus kommer fra olje- og gass ut fra bakken og til forbrukerne, heter det.

– Det er mange kostnadseffektive muligheter for å få ned utslippsintensiteten ved å produsere og levere olje og gass, for eksempel ved å redusere metanlekkasjer, mener IEA.

Et bytte til ren elektrisitetsproduksjon vil heller ikke tilfredsstille verdens energibehov, advarer rapporten.

– Det er også viktig for selskaper å øke investeringene i lavkarbonhydrogen, biogass og avansert biodrivstoff da disse kan gi fordeler til energisystemet ved hydrokarboner uten netto karbonutslipp, skriver IEA.

Investeringer i disse drivstoffene med lavt karboninnhold må raskt øke til rundt 15 prosent for en rask overgang i energisektoren, slås det fast.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.