Hyllene på supermarkedene tømmes, og til og med ambulansene står i lange køer for å fylle drivstoff.

Sjåførmangelen i England etter brexit har ført til at den britiske regjeringen har varslet innføring av en ordning der i første omgang 5000 sjåfører fra EU skal få midlertidig visum.