Det er hovedbudskapet i EU-kommisjonens våroppdatering om de økonomiske utsiktene i unionen.

EU-kommisjonen venter en økonomisk vekst på 1,9 prosent i EU som helhet i 2017. Veksten er ventet å holde seg på samme nivå i 2018. Dette er en oppjustering fra 1,8 prosent i prognosen som ble lagt frem i vinter.

I eurosonen er det ventet en vekst på 1,7 prosent i 2017 og 1,8 prosent i 2018. Tallet for 2017 er oppjustert fra 1,6 prosent i vinterprognosen.

Det ventes vekst i samtlige medlemsland.

Dempet usikkerhet

– Den store usikkerheten som har preget de siste tolv månedene, har nå begynt å dempe seg. Det er gode nyheter, sier EUs finanskommissær Pierre Moscovici.

EU-kommisjonen mener likevel at det fortsatt er forhøyet usikkerhet om utsiktene. Et viktig moment er spørsmålet om hvilken økonomisk politikk og handelspolitikk USAs president Donald Trump vil føre. I tillegg er EU bekymret for den økonomiske utviklingen i Kina, banksektoren i Europa og de kommende brexit-forhandlingene med Storbritannia.

Om Norge skriver EU-kommisjonen at boligmarkedet er det største faremomentet. I tillegg advares det om at brexit kan ramme norsk eksport.(Vilkår)

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: