Finansminister Olaf Scholz sier også at han også ønsker å legge grunnlaget for et felles skattesystem i alle land som har euro som valuta.

I et intervju med nyhetsmagasinet Der Spiegel kommer han med forslag som innebærer en tilnærming til hva Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere har foreslått.

Han går lenger enn de mer forsiktige forslagene til statsminister Angela Merkel. Blant annet foreslår han at eurogruppen får sitt eget reassuransefond, som vil kunne låne ut penger til land som er rammet av økonomisk krise, og som har store utgifter knyttet til utbetaling av arbeidsledighetstrygd.

Scholz tar også til orde for å skattlegge finanstransaksjoner som en begynnelse på et felles EU-system for å få inn skatter.(Vilkår)

Så mye koster en flyktning i Sverige
Immigrasjonsforsker Joakim Ruist har regnet ut hvor mye innvandringen til Sverige vil koste.
01:39
Publisert: