Mandag møttes EUs energiministre i Luxembourg til et siste møte før sommerferien. Der ble de enige om en felles posisjon i forhandlingene med EU-parlamentet og EU-kommisjonen om reform av EUs energibyrå Acer.

Det betyr at energiministrene har tatt stilling til samtlige elementer i den såkalte vinterpakken, et sett med energipolitiske forslag som ble lagt frem av EU-kommisjonen i november 2016.

EUs klimasjef Miguel Arias Cañete sier seg fornøyd.

– Dette er et viktig skritt. Det viser at vi er i rute til å nå en sluttavtale innen utgangen av året, sier han.

Trilogmøter

Energiministrene diskuterte blant annet de overordnede målene i energipolitikken frem mot 2030.

Der har sluttforhandlingene allerede pågått i månedsvis, og så langt er det holdt elleve runder med såkalte trilogier, det vil si trepartssamtaler der EU-parlamentet, EU-kommisjonen og EUs ministerråd møtes bak lukkede dører for å prøve å forhandle seg frem til et endelig kompromiss.

Nye trilogmøter er nå planlagt allerede denne uken og neste uke for å prøve å nå en sluttavtale.

Vil oppjustere

Det betyr at en oppjustering av EUs overordnede energimål kan være bare dager unna. Forhandlingene om de mer tekniske rettsaktene vil derimot pågå utover høsten.

EU har i dag et mål om 27 prosent fornybar energi og 27 prosent energisparing innen 2030.

Spesielt det siste er et følsomt spørsmål for olje- og gassnæringen i Norge fordi økt energisparing kan redusere behovet for import av norsk gass.

EU-parlamentet har allerede gått inn for å skjerpe begge målene til 35 prosent. Energiministrene har derimot vært mer beskjedne og tatt til orde for å holde fornybarmålet på 27 prosent og øke målet for energisparing til 30 prosent.

Men regjeringsskiftene i Spania og Italia kan nå se ut til å ha endret dynamikken. De nye regjeringene stiller seg nemlig bak EU-parlamentets krav om en oppjustering til 35 prosent. Det samme gjør Sverige, Litauen og Luxembourg.

Vanskelige forhandlinger

Alt i alt kan medlemslandene deles i fire grupper, forklarer Arias. Den ene gruppen går inn for 35 prosent. En annen gruppe ønsker å oppjustere målene til mellom 30 og 35 prosent. En tredje gruppe vil ha 30 prosent. Mens en fjerde gruppe med land ikke har bundet seg til noe spesifikt tall.

Arias understreker at forhandlingene er svært vanskelige.

– Men budskapet mitt som kommissær er at dette er en energiomstilling som er irreversibel. Vi må se ikke se på dette som en byrde, men som en mulighet. Det er en mulighet til å skape vekst og arbeidsplasser og til å redusere vår avhengighet av importerte fossile brensler, sier han.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide: tv til fotball-VM
02:03
Publisert: