Avtalen ble inngått før det britiske EU-medlemskapet og ville derfor fortsatt vært opprettholdt etter at Storbritannia etter planen har fullført sitt brexit i mars 2019.

Avtalen sies opp allerede mandag, men det tar to år før britene er helt ute av den. Konvensjonen har tillatt fartøy fra fem europeiske land – Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland og Nederland – å fiske inntil et område rundt 6 nautiske mil utenfor den britiske kysten.

Irlands landminister Michael Creed tok avstand fra beslutningen og kalte den «lite ønskelig og imøtekommende».

– Å forlate fiskerikonvensjonen er et viktig punkt når vi nå tar tilbake kontrollen over vår fiskeripolitikk, sier miljøminister Michael Gove.

– Dette er et historisk første skritt mot å bygge opp en ny nasjonal fiskeripolitikk når vi forlater EU, fortsetter han.

Ifølge offisielle tall tok britiske fartøy opp 708.000 tonn fisk i 2015 til en samlet verdi av 775 millioner pund eller 8,45 milliarder kroner. Til sammenligning tok de andre landene som konvensjonen omfatter opp anslagsvis 10.000 tonn fisk i britiske farvann.(Vilkår)