– Dette er et klart tegn på at Iran har rett. Avgjørelsen viser enda en gang at den amerikanske regjeringen blir mer isolert for hver dag som går, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.

USA har gjeninnført en rekke sanksjoner mot Iran som følge av at amerikanerne har trukket seg fra den internasjonale atomavtalen. I sommer reagerte Iran med å klage USA inn for Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

Nå har USA fått ordre om å oppheve sanksjoner som rammer flysikkerheten og den humanitære situasjonen i Iran. Dette omfatter blant annet import av mat, medisiner, medisinsk utstyr og jordbruksprodukter, samt flydeler, opplyste ICJs sjefsdommer Abdulqawi Yusuf da kjennelsen falt onsdag.

Han føyde til at avgjørelsen var enstemmig.

Vennskapsavtale

Iran mener at sanksjonene bryter med en vennskapsavtale som Iran og USA inngikk i 1955, da Iran fortsatt var styrt av den USA-vennlige sjaen Mohammad Reza Pahlavi.

ICJ er FNs øverste juridiske organ i saker mellom FNs medlemsland. Domstolens avgjørelser er bindende og kan ikke ankes, men den har ingen mekanismer som presser stater til å respektere avgjørelsene.

Onsdagens kjennelse er dessuten av foreløpig karakter. Den endelige beslutningen kan det ifølge eksperter ta flere år å komme fram til. Inntil videre er det den midlertidige kjennelsen som gjelder.

Trekker seg

USA svarte onsdag på kjennelsen ved å trekke seg fra vennskapsavtalen fra 1955.

– Jeg kunngjør nå at USA avslutter vennskapsavtalen med Iran fra 1955. Dette burde ærlig talt ha vært gjort for 39 år siden, sa utenriksminister Mike Pompeo, med henvisning til revolusjonen i Iran i 1979.

Sanksjonseksperten Richard Nephew tviler på at Donald Trump vil rette seg etter en avgjørelse fra en institusjon han har null respekt for. ICJ-saken vil først og fremst ha en symbolsk effekt ettersom den vil kunne påvirke folkemeningen framholder han.

– Det iranske utenriksdepartementet vet at det overfor publikum, som er verdenssamfunnet, må fremstå som den krenkede part, sa Nephew til BBC før kjennelsen falt.

Tepper, nøtter og olje

Første bolk av de amerikanske sanksjonene mot Iran ble gjeninnført i august. De rammet blant annet Irans eksport av tepper og nøtter, samt tilgangen på dollar. Sanksjonene har også stanset Irans import av nye passasjerfly, selv om kontraktene allerede er inngått.

Iran har de siste årene vært rammet av flere alvorlige flyulykker, noe som kobles til at landets flyflåte er gammel og slitt etter år med tidligere sanksjoner.

I november vil sanksjonene også ramme landets oljeeksport, landets viktigste inntektskilde.

– Psykologisk krigføring

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif har kalt dem for en form for psykologisk krigføring, og under den fire dager lange rettshøringen i slutten av august anklaget Irans advokater USA for å strupe landets økonomi.

De andre landene bak atomavtalen – Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland samt EU – er sterkt imot USAs avgjørelse om å skrote atomavtalen, og de har iverksatt tiltak for å bevare den.

Sanksjonsfrykt

Likevel har en rekke vestlige selskaper trukket seg ut av Iran i frykt for å bli rammet av de amerikanske sanksjonene hvis de blir værende.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har fastslått at Iran så langt har rettet seg etter atomavtalen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ikke svart på NTBs forespørsel om en kommentar til ICJ-kjennelsen og en vurdering av om denne kan få betydning for norske interesser i Iran.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Bård Bjerkholt: -Nå står vi ved et veiskille. Hør hans klare oppfordring til finansministeren
01:14
Publisert: