Sysselsettingstallene fra USA viser at det i oktober var en vekst på 128.000, noe som er adskillig sterkere enn en ventet vekst på 85.000.

Samtidig justeres sysselsettingsveksten for september kraftig opp fra 136.000 til 180.000, og for august fra 168.000 til 291.000.

– Dette var overraskende. Tallene er sterkere enn ventet, og det samlede bildet er sterkere enn ventet, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

– Tallene er sterke og solide, men jeg står fortsatt på at trenden for amerikansk økonomi og sysselsetting er svakere, sier Bjørn Roger Wilhelmsen.
– Tallene er sterke og solide, men jeg står fortsatt på at trenden for amerikansk økonomi og sysselsetting er svakere, sier Bjørn Roger Wilhelmsen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Donald Trump var kjapt ute på Twitter og jublet over jobbrapporten. Tallene er uten tvil godt nytt for presidenten, som selv la ut et tall på 303.000 som ikke har noe med den offisielle sysselsettingsrapporten å gjøre.

Streik senket tallene

Det var en viss usikkerhet heftet til oktobertallene på grunn av den nylig avsluttede streiken blant over 47.000 ansatte hos bilprodusenten General Motors (GM).

Marketwatch skriver at streiken alene bidro til å redusere sysselsettingen i oktober med minst 50.000, og at justerte tall på alt over 150.000 er å regne som bra. Snittet så langt i år er på 161.000, før oppjusteringen av septembertallene.

Analytiker Knut A. Magnussen i DNB Markets tilskriver hele nedgangen fra september til oktober GM-streiken.

Nordea Markets trekker særlig frem i positiv forstand sysselsettingen i privat sektor, som står for 85 prosent av det amerikanske arbeidsmarkedet.

Moderate forventninger

Forventningene til tallene var på forhånd meget avdempede.

Analytiker Magne Østnor skrev i sin morgenrapport at sysselsettingsveksten for oktober var ventet å ende på 85.000, etter en oppgang på 136.000 i september. En antagelse som lå omtrent på konsensus.

Hadde dette slått til, ville oktober blitt tredje måned i år med sysselsettingsvekst på under 100.000, noe som ikke har skjedd siden 2012.

Selv om dette ikke slo til, mener sjeføkonom Wilhelmsen fortsatt at toppen er nådd.

– Tallene er sterke og solide, men jeg står fortsatt på at trenden for amerikansk økonomi og sysselsetting er svakere, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management etter at tallene ble lagt frem.

Wilhelmsen understreker at sysselsettingstallene kan svinge mye fra måned til måned, blant annet på grunn av streiker, naturkatastrofer eller andre hendelser. Han er mest opptatt av den langsiktige trenden.

Skuffende lønnsvekst

Selv om den registrerte arbeidsledigheten er rekordlav, har lønnsveksten flatet ut og falt litt fra toppen tidligere i år til under tre prosent. Ledigheten steg fra 3,5 til 3,6 prosent fra september til oktober.

Årsaken til at ledigheten stiger, selv om sysselsettingen øker, er at antall arbeidssøkende i USA øker.

DNB Markets mener oppmerksomheten fremover vil rettes mer mot den svake lønnsveksten enn sysselsettingsvekst og arbeidsledighet. Lønnsveksten for oktober tikket inn på tre prosent blank.

En lønnsvekst på under tre prosent regnes ikke som nok til å fyre opp forbrukerveksten og sørge for ny fart i en økonomi som nå viser klare tegn til å stagnere. Svakhetene viser seg særlig i industriproduksjonen, og spesielt tungindustrien, noe som begynte lenge før streiken i General Motors.

Både DNB Markets og Nordea Markets mener de siste jobbtallene bekrefter signalene fra sentralbanken tidligere denne uken om at det ikke er nødvendig med flere rentekutt for å stimulere økonomien.

De amerikanske børsene reagerte positivt ved åpning fredag, uten at de tok helt av.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.