Uttalelsen fra Roberto Azevedo kommer samtidig som at amerikanernes president Donald Trump slår til med tollsatser på opp mot 60 milliarder dollar mot Kina. Trump har også innført toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. EU fritas for tollen, mens Norge foreløpig ikke unntas.

Det fryktes nå at en handelskrig er nært forestående.

– Å avbryte handelsstrømmer setter verdensøkonomien i fare i en tid der økonomien er på bedringens vei over hele verdenen. Jeg mener selvbeherskelse og opprettelse av dialog umiddelbart er den beste veien å gå for å løse disse problemene, sier Azevedo.

Sanksjonene er reaksjoner på det amerikanerne kaller Kinas «tyveri» av blant annet intellektuell eiendom. Kina på sin side har uttalt at de ikke frykter en handelskrig og truer med å innføre toll på amerikanske varer verdt tre milliarder dollar som gjengjeldelse mot USA.

Uten å nevne spesifikke land, oppfordret Azevedo til å fortsette å bruke WTO for å finne løsninger.

WTO, som jobber for konkurranse på like vilkår, kan gjennom sin tvisteløsningsmekanisme (DSB) fungere som en domstol for å løse handelskonflikter mellom land. Men i et brudd med tidligere amerikansk praksis har president Donald Trumps regjering varslet at Washington ikke anser seg bundet av WTOs avgjørelser.(Vilkår)

Alstadheim oppsummerer uken i Nytt på nytt
Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN om Listhaug-saken og stortingsgarasjen.
01:26
Publisert: